Ordfører Tollerud svarer

Samle-svar: Ordfører Hanne Tollerud har i det siste blitt stilt konkrete spørsmål av flere, her følger svaret.

Samle-svar: Ordfører Hanne Tollerud har i det siste blitt stilt konkrete spørsmål av flere, her følger svaret. Foto:

Av
DEL

LeserbrevSvar til Jørn R Wille (H):

I sitt innlegg den 3.6.19 påpekte Wille at kommunens økonomiske situasjon er viktig for alle innbyggerne i Moss og ønsket mer åpenhet rundt økonomien. Det er vel ingen tvil om at kommunens økonomi er viktig for oss alle; selvfølgelig er den det. En god og forutsigbar økonomi gjør oss i stand til å dekke de behov våre innbygger måtte ha og en sunn økonomi gir oss også handlingsrom. Så langt er vi enige. Når det gjelder informasjon om økonomien i kommunen følges det opp med jevnlige rapporteringer til Formannskapet i tillegg har rådmannen, ved flere andledninger, informert om den økonomiske situasjonen, siste gang ved årsregnskap for Moss kommune i bystyrets møte den 21.5.19

I 2017 mottok Moss kommunen flere titalls millioner kroner på vegne av Rygge og Moss kommune til bygging av nye Moss. Dette er midler inntektsført året 2017, mens utgiftene har kommet i 2018 og 2019. Det er ved en rekke anledninger forsøkt å forklare at det er utfordrende å skille ut i detalj hva kostnadene er i forbindelse med bygging av ny kommune, men at det nok må påbergnes at man har brukt penger også utover avsatte midler.

Vi ble også tidlig i fjor varslet fra KS (kommunenes sentralforbund) om at kommune-Norge (altså ikke bare Moss) måtte være forberedt på at de «gode tidene» var over. Det vil merkes i de kommunale budsjettene når det gjelder statlige tilskudd. Dette er en realitet alle må forholde seg til uavhengig partipolitisk ståsted.

Moss kommune hadde et godt og solid resultat ved årsoppgjøret og kommunen hadde et regnskapsmessige mindreforbruk på kr 32 809 139. Dette vitner om en sunn kommuneøkonomi.

Hver eneste dag jobbes det med økonomi i alle ledd i kommunen. Administrativ ledelse fortjener honnør for arbeidet som er utført og utføres. Jeg vet at ned på virksomhetsnivå er det fokus på hva og hvordan ressurser blir brukt slik at man alltid forvalter ressursene til innbyggernes beste. La det ikke være tvil om det !

Vi vet at tiden foran oss vil være krevende, men vi skal fortsette å drifte kommunen med en god og forutsigbar økonomi. Det er ikke uvanlig at 1.tertialrapport melder om negativt avvik: l 2017 negativt avvik på 6 millioner.

  • 2016 negativt avvik på 5.5 millioner
  • 2015 negativt avvik på 4.3 millioner
  • 2014 negativt avvik på 12 millioner
  • 2013 negativt avvik på 20.2 millioner
  • 2012 negativt avvik på 5.1 millioner

Det er kontroll på økonomien i Moss . Ikke uvanlig med negativt avvik i 1.tertial.

Fullt fokus på å justere dette i løpet av inneværende år.

Svar til Jørgen Bryhn:

Jørgen Bryhn skriver i sitt innlegg 13.6 at det å være ordfører er ikke bare å lede bystyremøter eller melde om «gladmeldinger». Det har Bryhn helt rett i og en ordførers oppgaver er mangfoldig. En av oppgavene en ordfører har er å bidra til å knytte kontakter mellom lokalsamfunnet og regionale, nasjonale og internasjonale omgivelser. Bryhn er spesielt opptatt av fergetrafikken og hva som er blitt gjort etter utspillet om tungtrafikken. Dette er et tverrpolitisk utspill hvor vi ønsker å se på muligheten for at tungtrafikken «står» over ferjeavganger i den verste rushtiden.

I etterkant av dette utspillet har det vært møter med SVV (Statens vegvesen), Bastø Fosen, Horten kommune, Norges Lastebileierforbund-avd. Østfold, Miljøløftet Moss og politikere, fra Moss med sine partier i regjering, har vært i møte med samferdselsministeren.

SVV har tatt «ballen» etter at et samlet politisk miljø i både Rygge og Moss ba om at også tiltak direkte rettet mot ferjetrafikken skulle vurderes. Den siste oppdateringen fra SVV er at det å holde igjen trafikk som skal ta ferja kreves at det uføres et større arbeid for å tilrettelegge for en slik praksis. Men det de ser på nå er bruken av en eventuell rushtidavgift og effekten av dette. Forhåpentligvis vil en slik rapport være klar i løpet av høsten. Dette arbeidet skal vi folkevalgte selvfølgelig følge opp (i forkant, underveis og i etterkant).

Vi jobber for Moss og gjør det vi kan for å påvirke til det beste for vårt lokalsamfunn. Det er utgangspunktet for alle folkevalgte inkludert ordfører.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags