I går ble det nye lovforslaget vedtatt i Stortinget.

Det nye pleiepengevedtaket presser oss som har barn med varige alvorlige sykdommer tilstander ut av arbeidslivet!

Det ble vedtatt en dagkonto på 1300 dager hvorav kun 260 av disse er med full lønn. Dvs at etter 260 dager reduseres pleiepengene til 66 prosent av lønn. Dette innebærer en kraftig reduksjon i familiens inntekt samtidig med at man står i svært vanskelige situasjoner med et sykt barn. Og det vil gjøre det vanskelig for veldig mange som har behov for denne ytelsen som har langvarige syke barn. Det påløper faktisk også ekstra kostnader ved å ha alvorlig syke barn og store bekymringer. Det positive er jo at mange flere blir innlemmet i ordningen, men da til denne kostnaden at hovedregelen er et tak på 1300 dager og at det er lønnsreduksjon til 66 prosent allerede etter 260 dager. Om tilstanden til barnet er svært alvorlig slik at det er nødvendig for begge foreldrene å være på sykehuset eller hjemme med barnet så telles det 2 døgn av dagsatsen pr døgn. Dvs en enorm innskrenking lengden "barnet ditt kan være sykt, noe man selvfølgelig ikke kan innvirke

Unntaket som ble vedtatt : "Etter 1 300 stønadsdager kan pleiepenger kun ytes til personer som har omsorg for barn under 18 år som på grunn av en livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder ikke dersom sykdommen eller skaden er varig."

Denne siste setningen vedrørende varighet er det som blir fryktelig gal. Det er rett og slett diskriminering av alvorlige sykdommer. Svært alvorlig sykdom som Kreft er en sykdom som man kan bli bra av og man kan derav få pleiepenger for utover 1300 dager, mens derimot andre svært alvorlige uhelbredelige sykdommer som man det ikke finnes behandling for og som er uhelbredelig og svært kompliserte tilstander så må man slutte i jobb når disse 1300 dagene er brukt opp! Det er i disse situasjonene helt umulig å la det offentlige ta over. Husk at det er barn det er snakk om og det er kompliserte tilstander. Så vedtaket fra Stortinget legger opp til at det ikke skal være mulig å stå i jobb om den alvorlige situasjonen til barnet er varig!

Barnet har ikke noe mindre behov for foreldrene sine om den alvorlige sykdommen er varig! Foreldre ønsker å være i jobb i gode perioder og da det er tilstrekkelig at andre kan ha ansvaret periodevis, men slik det er vedtatt nå om barnets tilstand skulle forverre seg og kreve sykehusinnleggelse eller døgnkontinuerlig pleie hjemme etter at disse 1300 dagene er brukt så har man ikke noe annet valg enn å slutte i jobben sin fordi dagkontoen er brukt opp. Tanken om at kommunen skal ta over og f eks være med våre alvorlig syke barn på sykehus er ikke et reeelt alternativ!

Dette vedtaket ødelegger jobbmulighetene til oss som har barn med alvorlige kompliserte tilstander som barnet ikke kan bli frisk av. Mens derimot alvorlige sykdommer med utsikter til at barnet kan bli frisk omfattes av unntaket!

Tenker det er viktig at disse følgene av vedtaket kommer fram.

Nina Bakkefjord