Moss kommune v/rådmannen har gitt sin innstilling til hvor man bør ha midlertidige lokaler i skoleårene 2017 og 2018 mens nye Hoppern skole bygges. Kommunen vil kjøre 370 Hoppern-elever med buss til Solli skole Rygge i to år.Valget er begrunnet ut fra økonomi og at det er et skolebygg som med noen tilpasninger til en pris på rundt 25 millioner kroner bør dekke behovet. Kommunen mener videre at det ikke er noe stort problem at elevene må kjøres i buss 5 km to ganger daglig, selv om denne forflytningen i trafikkaoset i Moss umulig vil kunne foregå uten forsinkelser, med de utfordringer det vil gi lærere og elever. Solli-løsningen er nok praktisk gjennomførbar, men definitivt ikke den beste løsningen for barna.

Nærmiljø

Det Moss kommune ikke synes å legge særlig vekt på er verdien av et nærmiljø for barn. Regjeringen v/Kulturdepartementet definerer begrepet nærmiljø som «Menneskers daglige livsmiljø». Gjennom Solli-løsningen tar man altså nesten 400 barn ut av sitt nærmiljø og livsmiljø store deler av dagen. Og vi snakker ikke om i noen uker, men i 2 år! Nærmiljøet er etter mitt syn noe av det aller viktigste i barns skolehverdag og oppvekst. Det å kunne gå eller sykle til og fra skolen selv, «henge» rundt skolen etter skoletid, bli med en klassekompis hjem eller gå direkte til en fritidsaktivitet skal altså bli borte i hele 2 år.

Verdien av at barn skal føle trygghet i kjente omgivelser mener jeg er så stor at i mitt hode er Solli-løsningen uakseptabel på barnas vegne.

Skal man skysses 5 km av gårde fjernes alt det trygge og gode som et nærmiljø gir og har gitt disse barna gjennom mange år, både i forbindelse med skoledagen, skoleveien og for mange i timene etter skolen. At dette knapt nevnes med et ord i kommunens evaluering, innstilling og kravspesifikasjon er betenkelig. Det er økonomi som styrer beslutningene, dessverre.

Kan brukes til mer

Tar man i bruk ETAC-bygget, som i rådmannens innstiling fremstår som et klart andrevalg uten særlige negative konsekvenser med unntak av økonomi, beholder man nærmiljøet. Da kommer barna seg fortsatt til og fra skolen for egen maskin og de får en bra dose frisk luft – helt gratis.

Det koster riktignok noe mer å tilrettelegge bygget for skole. Men hvilken pris skal man egentlig sette på det et nærmiljø betyr for så mange barn?

Før politikerne tar en endelig beslutning bør man også tenke på hva man bruker pengene på og mulig etterbruk. Tar man den ekstra kostnaden ved å tilpasse ETAC-bygget i dag har man lokaler som kan brukes også etter at Hoppern skole er ferdigstilt. Disse lokalene kan både benyttes ved fremtidige byggeprosjekter ved andre skoler, i tillgg til ulike aktiviteter og møter i regi av skolene, kommunen, foreninger og lag.

Solli-løsningen er åpenbart den beste løsningen for Moss kommune, økonomisk og praktisk, men jeg setter et stort spørsmålstegn ved om det er den beste løsningen for elever, lærere og tilrettelegging for læring. Solli-løsningen er i følge kommunen også den beste løsningen for å unngå en forsinket oppstart av Hoppern-utbyggingen. Samtidig har kommunen kun to argumenter mot å ta i bruk ETAC-bygget; økonomi og frykten for forsinket oppstart på Hoppern.

Frykt for forsinkelser mener jeg er et altfor passivt argument. Det må da være fullt mulig å bygge om ETAC-bygget når man har et helt år på seg. Det bygges jo store leilighetskomplekser på kortere tid.

Da står man igjen med ett argument; økonomi.

Er det virkelig verdt prisen å ta så mange barn ut av sitt nærmiljø over så lang tid?