Østfold Høyres fylkestingsgruppe stemte for avtalen mellom Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune om å danne Viken, et regionalt nivå som overtar for dagens fylkeskommuner, da saken ble behandlet i fylkestinget 7. desember. Bakgrunnen for det er at et samlet Storting har bedt oss om å komme opp med frivillige løsninger. Vi mener det vil være en styrke for Østfold om vi griper muligheten og går inn i dette basert på en fremforhandlet avtale. Den avtalen man har kommet frem til er god for oss og gir et godt grunnlag for å bygge en sterk region.

Fylkesgrensen mot Akershus er upraktisk og ikke lenger noe naturlig skille. Ved å samle fylkene rundt Oslo har vi i tillegg alle muligheter til å ta en posisjon som den ledende regionen i landet. Med tre fylker sammen gir det oss muligheter til å håndtere de store utfordringene innen transport og næringsstruktur rundt hovedstaden, og kraft til å påvirke sentrale myndigheter. Det gjør det også mulig å bygge opp et sterkt og kompetent fagmiljø som virkelig er rustet til å være i forkant når det gjelder næringsutvikling, som kjenner og kan tilrettelegge for næringslivets behov og med bredde til å knytte sammen de ulike kompetansemiljøene i regionen.

Avtalen om Viken legger til grunn at Østfold skal ha ansvaret for næring, plan og miljø. I tillegg skal fylkesmannen for regionen plasseres i Østfold. Dette ville gitt mange kompetansearbeidsplasser og er viktige utviklingsområder for oss. Med den politiske plattformen som ligger i avtalen mener vi også at en ny region kunne tatt en førende rolle for å oppfylle våre forpliktelser innen klima og miljø. Det er derfor beklagelig at AP, som har vært aktiv med i hele prosessen og som har ledet forhandlingene for Østfold, nå velger å hoppe av i siste sving og foreslå et urealistisk alternativ mot vårt nabofylkes tydelige ønske.

Med sprikende vedtak i fylkeskommunene er det nå opp til Stortinget å avgjøre fylkeskommunenes videre skjebne. At dagens fylkeskommuner ikke har fremtiden foran seg er det eneste som er sikkert i det vi går inn i en slik prosess.

LES OGSÅ:

Ja til Østfold Fylkeskommune, nei til region Viken

Østfold blir en utkant i region Viken 

Østfold, ikke lenger et glemt fylke

MDG sier nei til region Viken

– Regionreform til stryk