Hvordan ville egentlig situasjonen i Norge vært i dag dersom en sosialistisk regjering måtte håndtere fjorårets store asyltilstrømming? «Det første som slår meg, er at det ville vært kaotiske tilstander på linje med dem vi ser i Sverige. Dette er ikke basert på magefølelse eller det faktum at partiene Ap, Sp, SV og MDG er blitt eksperter på å vingle i politiske spørsmål, men på hvor dårlig SV og Ap håndterte en lav flyktningstrøm i de åtte årene de styrte. Mennesker satt på mottak i en årrekke, og ingen vet om disse partiene hadde en gjennomtenkt integreringsstrategi utover det å plassere mennesker på asylmottak.» Dette skrev FrPs stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad i en kronikk i starten av november.

Bare i år vil det bosettes rundt 15.000 flyktninger, det høyeste antallet noensinne. Det er omtrent like mange flyktninger som forrige regjering klarte å bosette på de fire første årene i regjering. I deler av denne perioden måtte også familier vente på asylmottak i opp mot åtte måneder fra de fikk vedtak om opphold til de ble bosatt i en kommune. Nå er denne ventetiden på gjennomsnittlig fem måneder At regjeringen i statsbudsjettet for 2017 foreslår hele 500 millioner mer til integreringsarbeid, fremstår muligens som et slag i ansiktet for partier som uten grunn svartmaler regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk.

Frp får til stadighet kritikk for at vi vil hjelpe i nærområdene. La en ting være helt klart: Hjelp i nærområdene er ikke et påfunn for å hjelpe færrest mulig. Det er en av de beste måtene Norge kan bidra til å hjelpe mennesker i nød – etter at vi har tatt inn så mange vi kan ta oss av, integrere, gi jobb og skolegang. Det er mer humant å hjelpe i nærområdene enn å la familier sitte i årevis på asylmottak med falske forhåpninger, uten noen muligheter og rettigheter, for så å bli sendt tilbake dit de kom fra. Dessuten kan vi hjelpe 26 flyktninger i nærområdene for prisen av å hjelpe én i Norge. Og målet er vel å hjelpe flest mulig?

Regjeringen er streng- men rettferdig. H og Frp har stått stødig sammen, med helt klare signaler til resten av verden. Det er vanskelig å få opphold i Norge. Tiden fremover vil by på nye utfordringer og uforutsette situasjoner, men Integreringen begynner nå å ta form og er intet mindre enn en suksesshistorie, bare ett år etter at vi opplevde den største asyltilstrømningen til Norge noensinne.