Nå skal 47 ulv skytes, 47 som ikke har gjort et lam fortred! Man kaller dette sikkert et føre-var-tiltak.

Det finnes nok mennesker som kunne tenke seg å være gjeter om sommeren, være i naturen med gjeterhund og sauene. Hvis de da også kunne være sikret en jobb om vinteren i samme retningen, for eksempel stelle dyr i stallen? Da hadde man nok funnet en del mennesker som hadde tatt jobben. De kunne være statsansatte. Hva gjør at man ikke går inn for en slik ordning, som fortsatt er vanlig i andre land?

Da hadde heller ikke mange flere tusen lam, langt flere enn hva ulven tar, omkommet i ulykker eller av sykdom (som man forøvrig ikke hører noe særlig klaging over). Blir det ansett som noe man bare må regne med? Det er bonden som overlater forsvarsløse dyr til seg selv, ubeskyttede mot mange ulykker, sykdom og noen ulver. Den siste spiser mye annet om sauene ble gjetet.

Det er faktisk ikke ulven som er problemet, men mennesket som ikke ønsker eller kan ta ansvar og skyver ansvaret over på naturen og ulven, dyr som virkelig ikke har mulighet til å forsvare seg. Det er sauene som ikke hører hjemme der kan man si, iallfall ikke i fjellterreng, og da til og med uten tilsyn. Det er bare helt groteskt å skyte 47 ulver når det finnes 68 av dem i et land av Norges størrelse.