Arbeiderpartiet – gi oss et jordskjelv!

Skisse som viser hvordan Moss havn med ny jernbane eventuelt kan fortone seg i fremtiden.

Skisse som viser hvordan Moss havn med ny jernbane eventuelt kan fortone seg i fremtiden.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI Moss Avis 10. august kan vi se at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttaler seg om jernbanesaken i Moss. Det er nylig blitt kjent at Solvik-Olsen har instruert Samferdselsdepartementet om å utføre tilleggsutredninger i Hamar, hvor jernbanestriden er minst like betent som i Moss.

I Hamar har man kommet lengre i utredningsarbeidet, da man har utredet flere alternativer. Dette har vi ikke i Moss, men vi har like fullt et vedtak i Bystyret. Vi har altså færre alternativer, men har kommet lengre politisk.

Bystyrets flertall synes foreløpig det er OK å gå videre med en plan som skaper en 400 meter lang grøft gjennom byen, sender hundrevis av mossinger ut på jakt etter ny bolig, har store risiki med tanke på ras og utglidninger, skaper (nok et) et alternativt tyngdepunkt i sentrum og låser byens kanskje flotteste, uutnyttede potensiale – Værla - de neste 100-150 årene. Den vedtatte utbyggingen legger også begrensninger på hvor Riksvei 19 med all trafikken til fergen og Jeløy kan gå.

Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss har laget et konsept vi mener det er mulig å gjennomføre. Vi får støtte fra Norsk Bane AS, et lite, men solid utredningsselskap med jernbane som nisje. Vårt forslag viser en stasjon med utgang i Moss sentrum, ved Fossen og ved Myra. Selve banen blir liggende i tunnel under byen. Forslaget ivaretar det så langt udokumenterte behovet for jernbane til havna, ved å benytte den nåværende jernbanetraséen via Feste. Forslaget sikrer en optimal trasé for Riksvei 19, som er vår bys akilleshæl. Vårt forslag er uendelig mye mer skånsomt for byen enn det vedtatte, antakelig rimeligere og trolig ferdig til 2024 til tross for utredninger.

En «enkel» utredning vil gi svar på om vårt forslag er gjennomførbart. En slik utredning vil først og fremst handle om å ettergå våre påstander om fjelloverdekning til en langtunnel, og er i følge Norsk Bane AS mulig å gjøre på noen måneder.

I samme artikkel uttaler samferdselsministeren at det er uaktuelt med fler utredninger i Moss, forutsatt at det ikke skjer et politisk jordskjelv i Moss. Det er med andre ord slik at samferdselsministeren kan tenke seg å få utredet mer, men foreløpig bare hvis det politiske flertallet i Moss snur. En ren invitasjon der, altså.

Vi i aksjonsgruppa har nesten gitt opp å få Høyre til å snu. Vi har derimot fortsatt tro på at Arbeiderpartiet kan komme til å komme folkekravet om utredning i møte, ta en timeout og be om utredning av langtunnelalternativet. Når Arbeiderpartiet sier «Alle skal med» håper vi de også tenker på de mange hundre mossingene som de nærmeste månedene skal kastes ut av hjemmene sine.

Vær så snille, kloke hoder i Arbeiderpartiet – gi oss et jordskjelv!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags