Kort tenkepause nå

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI Bergen vedtok bystyret en gang å rive hele Bryggen. I et senere møte gjorde de om vedtaket sitt. I Oslo vedtok bystyret på 60-tallet å rive hele bebyggelsen på Karl Johan for å få frem 4 felts vei og bygge høyhus. Planen ble heldigvis stoppet av det nyopprettede Miljøverndepartementet. Begge gangene mobiliserte vanlige folk. Slike eksempler viser at det kan være formelle vedtak som er gjort planmessig korrekte og demokratisk vedtatt, men som bærer helt feil av sted. Det folkene takkes for er ikke det opprinnelige vedtaket, men at de snudde i tide.

I disse dager ser vi en tilsvarende sak om rasering av Nyquistbydelen i Moss. Bystyret har gjort formelle vedtak, men folk i Moss protesterer. Vi snakker om det mest formende enkeltvedtak på byen de neste 100 år. Ingen av dagens politikere kommer antakelig bort i en sak med større påvirkning på byens utseende og utvikling i hele sin politikerkarriere. En slik sak krever selvfølgelig en skikkelig utredning av alle alternativer, og politikerne må fritt kunne diskutere og velge den beste. Så er ikke tilfelle i Moss. Tidlig etter konseptvalgutredningen i 1993 låste noen seg fast i 2B alternativet og har brukt alle anledninger til å forhindre at det ble gjort en videre utredning av en langtunnelløsning. Omkvedet har vært 2B eller bakerst i køen. For meg som kom flyttende til Moss i 1999 fremstod det merkelig at seriøse politikere inntok en «VI VIL IKKE VITE» holdning i en så stor plansak.

Løsningen som er valgt er så spesiell og på mange parametere dårlig at det vekker oppsikt i fagmiljøer både for jernbaneteknikk og planfag. Norsk Bane AS har på eget initiativ ut i fra jernbanefaglige vurderinger sagt at det som bygges ikke kommer til å oppfylle målene som ligger til grunn for beslutningen. Deres påstand er at på 2 mnd skal de kunne levere et beslutningsgrunnlag for om det bør utredes et alternativ som vil ha betydelig bedre måloppnåelse og være bedre for fremtidens jernbanesatsinger - inkludert gods fra havna. Antakelig kan ferdigstillelsesdatoen holdes til 2024 da det er så utrolig mye enklere å bygge en langtunnell enn den kvikkleirekulverten man nå går for. Alt tyder også på at det er mange milliarder å spare. Arkitekt Team og flere andre fagmiljøer har også arbeidet ulønnet med ulike skisser, og det er samlet et betydelig grunnlagsmateriale om grunnforhold. Dette er fremskaffet gjennom lokalt engasjement for byens beste.

Moss er kjent for å være en sløv by hvor folk ikke engasjerer seg. På folkemøtet på mandag telte jeg over 250 personer i øsende regnvær som møtte opp for å få presentert en alternativ skisse. Det er dannet to lokale facebookgrupper med stort engasjement, hvorav den ene har økning fra 3000 til 5800 medlemmer i løpet av noen sommeruker. I løpet av noen få måneder på forsommeren skrev 1670 mennesker under et opprop på «Minsak.no». Det har blitt dannet en aksjonsgruppe – ABBM. De krever ikke en annen løsning, men at alternativet utredes og at politikerne gjør en ny samlet beslutning på et ordentlig utredet grunnlag.

Ved den siste meningsmålingen (nov. 2016) som litt seriøst spurte om saken, var bare ≈20% for valgte løsning, ≈50% ville ha et langtunellalternativ og ≈30% hadde ikke noe mening om saken. I Moss avis har det de siste dagene blitt satt opp en avstemming under en av artiklene hvor 93% har svart at de ønsker en utredning og bare 7% ønsker ikke. Antall deltakere kryper i skrivende stund opp mot 800. Det er også tatt initiativ til å arrangere en folkeavstemning som ordføreren stoppet.

Med dette engasjementet for at det skal tas en kort timeout og utrede alternativet som er skissert, er det forstemmende å se ansvarlige politikere gå ut i avisa hvor de fremstiller det som at det er personen Jonathan Parker som er en bråkmaker som må roe seg. Ordføreren bør være den samlende kraft som skaper gode grunnlag for bredt forankrede beslutninger. Her virker han steil og splittende. Ordføreren burde heller tenkt grundig gjennom om det er substans i det mange peker på av uheldige bindinger, demokratisk underskudd, utpressingstaktikk, forutsetninger som har vært førende som ikke lenger er der, kvikkleirerisiko osv. Ordføreren ønsker å bli Stortingskandidat. Da kan det være på sin plass å minne ham på et sitat av James Clark; «En politiker tenker på neste valg, en statsmann tenker på neste generasjon».

Min oppfordring til Bystyret er å lytte til Mossefolket og ta en kort pause for å tenke gjennom saken en gang til på en ordentlig måte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags