Trenger ikke vente i 10 år

sammenligning av Bane NORs og Norsk banes linjevalg gjennom Moss sentrum

sammenligning av Bane NORs og Norsk banes linjevalg gjennom Moss sentrum

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
Stadig flere kommer med påstander om at det kan bli opp til 10 års ventetid bare for planlegging av Norsk Banes dobbeltspor. Dette er en misforståelse.

DebattKetil Solvik Olsen har gjort det klinkende klart at han avventer et utspill fra lokalsamfunnet og vil prioritere det. Det er nettopp for å unngå unødige forsinkelser at lokalsamfunnet må kreve at utredningen tas med i KS2 og eventuelt anbefales videreutviklet der. Slik slipper man både en KVU og KS1.

Norsk Bane har utredet på tilsvarende nivå som Bane Nors løsning før igangsatt områderegulering. Hvis en ny reguleringsplan lages vil det i verste fall tar like lang tid som den. Denne gang blir det to sammenlignbare forslag å velge mellom fram til endelig vedtak. Gevinsten er mindre riving og en rask og god løsning på både bane og Rv19 gjennom Moss/Rygge. Besparelsene kan komme Østfold til gode i form av en IC bane fram til Halden.

Samferdselsministeren krevde at Holmestrand skulle flyttes inn i en tunnel i 2009, men tiltaket ble likevel fullført allerede høst 2016. Det er bare 7 år for både planlegging og ferdigstillelse, tross lengre strekning og vanskelig fjell. Tunneler krever mye kortere planlegging-, prosjektering- og byggetid. Det største reguleringstekniske utfordringer er knyttet til strekningene i dagen.

1. arkeologisk utgraving: Det er ikke kjente fornminner i området. Dersom det likevel finnes mistanke om det, kan arkeologene som etter planen skulle grave opp resten av jernalderlandsbyen neste år, flyttes til den nye traseen.

2. Dyrket mark: traseen over dyrket mark er ca 1 km kortere og krysser ikke landskapsvernområdet eller jernalderlandsbyen.

3. Geoteknisk er Norsk banes trase gjennom Rygge og Moss mye mindre krevende.

4. Lyd: langt mindre fare for støyforurensning med Norsk Banes forslag i Rygge og det er lagt inn omfattende støyskjermingstiltak. Ingen støyutfordringer i Moss

5. Norsk Bane har vist hensyn til behovet for kryssing av spor for å opprettholde dagens jordbruksmønster.

6. Norsk Banes forslag gir en forbedret Rv19, buss-, sykkel- og gangveisystem både før og etter at riksveien føres i tunnel ned til Blinken.

7. Få utfordringer i anleggsfasen

BBM forstår at det er mange spørsmål i forhold til påstanden som vi har kommet med og vil gjerne stille opp for å besvare disse.

Vi viser også til at Norsk Bane skal være i Moss den 15. november og kan avsette tid til et møte ved behov.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags