Gå til sidens hovedinnhold

Trenger ikke vente i 10 år

Artikkelen er over 4 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stadig flere kommer med påstander om at det kan bli opp til 10 års ventetid bare for planlegging av Norsk Banes dobbeltspor. Dette er en misforståelse.

Ketil Solvik Olsen har gjort det klinkende klart at han avventer et utspill fra lokalsamfunnet og vil prioritere det. Det er nettopp for å unngå unødige forsinkelser at lokalsamfunnet må kreve at utredningen tas med i KS2 og eventuelt anbefales videreutviklet der. Slik slipper man både en KVU og KS1.

Norsk Bane har utredet på tilsvarende nivå som Bane Nors løsning før igangsatt områderegulering. Hvis en ny reguleringsplan lages vil det i verste fall tar like lang tid som den. Denne gang blir det to sammenlignbare forslag å velge mellom fram til endelig vedtak. Gevinsten er mindre riving og en rask og god løsning på både bane og Rv19 gjennom Moss/Rygge. Besparelsene kan komme Østfold til gode i form av en IC bane fram til Halden.

Samferdselsministeren krevde at Holmestrand skulle flyttes inn i en tunnel i 2009, men tiltaket ble likevel fullført allerede høst 2016. Det er bare 7 år for både planlegging og ferdigstillelse, tross lengre strekning og vanskelig fjell. Tunneler krever mye kortere planlegging-, prosjektering- og byggetid. Det største reguleringstekniske utfordringer er knyttet til strekningene i dagen.

1. arkeologisk utgraving: Det er ikke kjente fornminner i området. Dersom det likevel finnes mistanke om det, kan arkeologene som etter planen skulle grave opp resten av jernalderlandsbyen neste år, flyttes til den nye traseen.

2. Dyrket mark: traseen over dyrket mark er ca 1 km kortere og krysser ikke landskapsvernområdet eller jernalderlandsbyen.

3. Geoteknisk er Norsk banes trase gjennom Rygge og Moss mye mindre krevende.

4. Lyd: langt mindre fare for støyforurensning med Norsk Banes forslag i Rygge og det er lagt inn omfattende støyskjermingstiltak. Ingen støyutfordringer i Moss

5. Norsk Bane har vist hensyn til behovet for kryssing av spor for å opprettholde dagens jordbruksmønster.

6. Norsk Banes forslag gir en forbedret Rv19, buss-, sykkel- og gangveisystem både før og etter at riksveien føres i tunnel ned til Blinken.

7. Få utfordringer i anleggsfasen

BBM forstår at det er mange spørsmål i forhold til påstanden som vi har kommet med og vil gjerne stille opp for å besvare disse.

Vi viser også til at Norsk Bane skal være i Moss den 15. november og kan avsette tid til et møte ved behov.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.