Kjære Trine Skei Grande.

Jeg jobber for Aviator på Moss Lufthavn Rygge. Der jobber også min samboer. Sammen har vi en baby på 9 mnd å forsørge og et boliglån å betale slik som de fleste andre. Hvordan tror du jeg føler det når du jubler for Ryanair exit på Rygge?

Tror du virkelig det er Ryanair du rammer ved å innføre det du påstår er en miljøavgift?

Nei, Ryanair vil bare flytte sine fly til et annet sted i Europa. Der vil de fly like mye og ha like store utslipp. Ergo ingen miljøgevinst. De ansatte i Ryanair vil få tilbud om andre jobber i selskapet.

De du rammer Trine er meg, min samboer, 1000 arbeidsplasser i Østfold og 5000 arbeidsplasser på landsbasis. Det er norske bedrifter, familier, lokalsamfunn, infrastruktur, norsk reiselivsindustri og Norges konkurransedyktighet på det internasjonale markedet.

Hver dag leser vi om den økende arbeidsledigheten. Hvordan kan du da innføre en avgift som fører til at flere tusen personer mister arbeidet? En avgift som vil føre til at færre turister kommer til Norge og legger igjen penger her. Fra Rygge alene kom det inn over 500 000 turister i fjor.

Østfold har et presset arbeidsmarked, og før oljekrisen inntraff var vi det fylket i landet med høyest arbeidsledighet. Derfor er det lite sannsynlig at alle som mister jobben kommer raskt ut i annet arbeide. Noe som vil føre til store statlige utbetalinger til sosiale ytelser og reduserte skatteinntekter. Samtidig vil mangelen på arbeidsplasser i nærområdet føre til lengre reisevei og økte utslipp.

Jeg er ikke i mot miljøavgifter, men da må de faktisk være miljøavgifter og avgifter som gir like konkurransevilkår. Slik at ikke Norge skal utkonkurrere seg selv på det internasjonale markedet. Da må dere heller jobbe for en internasjonal avtale som gir rettferdige rammebetingelser for norske bedrifter.

Med vennlig hilsen Nina

Kilder: Tall er hentet fra NHO luftfart og RSL (Rygge Sivile Lufthavn)

Følg debatten på moss-avis.no

Si din mening du også! Send oss ditt leserbrev enkelt her.