Still krav om resirkulert materiale

Sorteres: Innen 2035 skal minst 65 prosent av alt husholdningsavfall gjenbrukes eller gjenvinnes til nye materialer.

Sorteres: Innen 2035 skal minst 65 prosent av alt husholdningsavfall gjenbrukes eller gjenvinnes til nye materialer. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattPlasten som havner i naturen blir ikke borte. Den brytes etter hvert ned til mikroplast, og blander seg i jorden, i maten og til slutt i oss mennesker. Det innebærer at vi kan få i oss giftige stoffer. Foreløpig kjenner ingen verken omfang eller konsekvenser. Hva kan gjøres for at avfallet heller tas i bruk som ressurs fremfor å kastes? Ulike interesser forslår ulike løsninger. Noen mener vi skal forby all plast, mens andre foreslår produsentansvar på plast. Felles for alle, er at de nå må forholde seg til årstallet 2035, innen den tid skal minst 65 prosent av alt husholdningsavfall (og lignende avfall) gjenbrukes eller gjenvinnes til nye materialer. I tillegg har EU satt et mål om at all emballasje skal være gjenvinnbar i et evig kretsløp. Det er flere gode grunner til det, og en av de bedre er å unngå rovdrift på jordens knappe ressurser. Å redusere forsøplingen, en annen.

KS Bedrift Avfall, som er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for landets kommunale avfallsbedrifter, ser at det å samle inn og sortere enda mer avfall har noen utfordringer. Mye handler om folks bevissthet og vaner. Men, det handler også om kompleksiteten i det vi kaster, og hvordan avfallet sorteres ved kilden eller i moderne sorteringsanlegg.

I dag finnes det mange forskjellige typer plast som hverken kan eller skal blandes inn i nye produkter. Som innbygger er det ikke enkelt å vite hva som er hva. Det er heller ikke enkelt for en produsent å velge å kjøpe utsorterte avfallsressurser, når de jomfruelige råvarene er billigst. Det koster å samle, sortere og foredle resirkulert plast. De som likevel velger den mer miljøvennlige løsningen, risikerer å bli utkonkurrert i et marked som er mest opptatt av pris. 34 interesseorganisasjoner, private selskaper, miljøorganisasjoner og lokale myndigheter tok i sommer et felles initiativ overfor EU. Sammen oppfordret de EU til å bevege seg utover frivillige krav, og vedta lovgivning som pålegger resirkulert innhold i nye produkter. De mener dette er eneste vei for overgang til en sirkulær økonomi. KS Bedrift Avfall støtter forslaget til slik løsning. I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi tidlig i år, var ett av våre innspill at flere produkter allerede i dag bør få krav om bruk av resirkulert materiale. Det vil også bidra til å sikre like vilkår for konkurranse mellom produsentene når alle bruker resirkulert materiale.

Myndighetene kan og må stille krav om bruk av utsortert materiale. De kan ikke bare stille krav om at det utsorteres. Ingen bør få anledning til å sitte på gjerdet og vente å se hva andre vil gjøre. Samfunnet har ikke tid til å vente. 2035 er rett rundt hjørnet. Det er nå vi skal investere i ny teknologi og kunnskap om hvordan målet skal og kan nås om 17 år. Dersom det ikke finnes et marked for utsorterte avfallsressurser, gir det lite mening for innbyggerne å sortere avfallet. Det blir også vanskelig å rettferdiggjøre hvorfor skattepenger skal gå til investeringer i moderne teknologisk utstyr for å få sortert ut enda mer av restavfallet om det ikke tas i bruk.

Still derfor krav om bruk av resirkulert materiale!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags