Kunsten å si ingenting

Dyrket mark: – Det er et paradoks at vi vil ha lavere priser, allsidig utvalg og levelige kår for det landbruket vi ønsker, men så skal det veies opp mot alt det andre vi ønsker å prioritere. Norsk landbrukssamvirke mener at selvforsyningsgraden ligger på mellom 40 og 50 prosent. Er det tilfredsstillende, spør artikkelforfatter. foto: espen vinje

Dyrket mark: – Det er et paradoks at vi vil ha lavere priser, allsidig utvalg og levelige kår for det landbruket vi ønsker, men så skal det veies opp mot alt det andre vi ønsker å prioritere. Norsk landbrukssamvirke mener at selvforsyningsgraden ligger på mellom 40 og 50 prosent. Er det tilfredsstillende, spør artikkelforfatter. foto: espen vinje

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattJeg påstår ikke at Geir Pollestad Sp sier ingenting i sitt innlegg i Moss Avis, men hva er det han prøver å få fram. I overskriften til innlegget raserer Frp det norske jordbruket, litt lenger ned er KrF medskyldig. Hovedpoenget til Pollestad er at gjelda til bonden øker, det importeres stadig mer mat og det finnes flere politiske retninger enn det Pollestad ønsker.

Nå er det to ting som er styrende for hva folk velger å kjøpe, det er pris og kvalitet og oftest er det pris som avgjør om kvaliteten er god nok. Om det er to forskjellige priser for eksakt samme vare er det alltid den billigste varen som velges.

For at bonden skal få redusert sin gjeld må inntektene økes, det igjen betyr økte subsidier og overføringer eller økt pris. Økt pris er en dårlig løsning og da står vi igjen med hva staten kan bidra med. Regjeringen og Stortinget kan øke de direkte inntektene til bonden eller det kan pålegges importrestriksjoner og høyere toll på samsvarende varer.

Når Pollestad etterlyser en mer offensiv kurs er det nok neste valg Sp representanten tenker på, men for å få til dette må det en flertallsregjering til og Sp må være med, for de «andre» gjør jo ikke som Pollestad vil. Det som er poenget, han lanserer ingen løsning. Det er i alle fall ingen god løsning å hindre folk i å ta egne valg.

Den eneste løsningen slik jeg ser det er at bonden får dekket mer av sine utgifter uten at prisene øker. Prisene bør faktisk gå ned, det er nok å se på den stadig økende svenskehandelen. I denne sammenheng må kjedenes påslag sees på, dagligvareforretningene lever jo på forbrukernes nåde, hvis forbrukerne har flere alternativ da. Å legge på prisene for å redde landbruket er en meget dårlig idé.

Når man er i opposisjon er det enkelt å hyle med ulvene, å være i posisjon blir noe helt annet.

Nå er ikke dette problemer av ny dato, Ivar Åsen sa noe om det allerede i 1875:

Til Lags aat alle kann ingen gjera;

det er no gamalt og vil so vera.

Eg tykkjer stødt, at det høver best

aa hjelpen den, som det trenger mest.

Og kor du bryggjar og kor du bakar,

d'er alltid ein, som det ikkje smakar;

og naar den eine daa gjerder Rop,

so ropar siden den hele Hop.

D'er mange nog, som vil Domar vera

og læ aat alt, som dei andre gjera.

Og Lyte finnen dei rundt i Kring,

og selve gjera dei ingen Ting.

Hvis vi nå skal ha et landbruk, være selvforsynt til en viss grad og ha bebodde bygder, kanskje det må til en total forandring. Kan staten gå sterkere inn og betale for gildet, det avgjøres ved valg. Det er et paradoks at vi vil ha lavere priser, allsidig utvalg og levelige kår for det landbruket vi ønsker, men så skal det veies opp mot alt det andre vi ønsker å prioritere. Norsk landbrukssamvirke mener at selvforsyningsgraden ligger på mellom 40 og 50 prosent. Er det tilfredsstillende.

Hva mener politikerne og hva mener befolkningen. I sin nyttårstale ga vel statsministeren inntrykk av at staten ikke kunne løse alt. Da sitter vi igjen med markedet, men markedet er så mangt. Det er lover og regler og ikke minst brukernes holdninger og forståelse. For å si det med Ivar Åsen, «D'er mange nog, som vil Domar vera.»

LES OGSÅ:

  – Fremskrittspartiet raserer det norske jordbruket

Jordvern krever seriøsitet

Matberedskap må tas på alvor! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags