Gå til sidens hovedinnhold

- Viktig å bevare Friskliv­sentralen

Artikkelen er over 8 år gammel

I dette leserbrevet forteller Lorentz Nitter, hovedtillitsvalgt i Den Norske Legeforening, hvor viktig det er å bevare Frisklivsentralen.

Det er dessverre fremmet forslag om å legge ned Frisklivsentralen som ble opprettet våren 2012.

Frikslivsentralen er endel av Folkehelseprosjektet og må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen og kommunenes større ansvar for folkehelsen.

Grunntanken er at forebygging er bedre og billigere enn behandling.Det er viktig å se at noen av de største utfordringene i helsevesenet i dag er innen gruppen pasienter med lidelser som i betydelig grad kan forhindres eller påvirkes i gunstig retning med livsstil. Det er nok å nevne hjertekarrsykdommer, diabetes, KLOS problematikk, demensssykdommer, muskel-skjelettsykdommer og lettere psykiske lidelser.

Det er riktig at bevegelse/aktivitet er viktig i forhold til disse sykdommene og har dokumentert effekt på utviklingen av dem. Jeg er enig i at den ennkelte har et stort ansvar for selv å holde seg i bra fysisk form, men mange trenger vegledning og oppfølging i form av gruppe og instruksjon. Man kan da sette sammen programmer som egener seg for de ulike sykdommer som er nevnt ovenfor.

Frisklivsentralen driver med mye mer enn fysisk aktivitet. Man driver med røykeslutt, kostholdsveiledning - både genrelt og i forhold til sspesifikke sykdommer, opplysningskurs om sykdommene og kurs i hvordan man best kan mestre hverdagen med de plager man har.

Mange av de nevnte oppgaver ble tidligere ivaretatt av 2. linjetjenesten, altså sykehuset Østfold, men er nå i forbindelse med samhandlingsreformen overfør kommunene.

Det er viktig å se at Frisklivsentralen både hindrer at utsatt grupper blir syke, at sykdommer forverres langsommere og at man gir syke et bedre liv. Dersom man legger ned Frisklivsentralen må Moss Kommune etablere andre tilbud til befolkningen for å ivareta disse oppgaver.