– Bærekraftig og fremoverlent

Strategi: – Felles for alle eksemplene over er at byene/kommunene har lagt en overordnet strategi om at byen skal bli grønnere og bedre å bo i, skriver David Medeiro Danielsen.

Strategi: – Felles for alle eksemplene over er at byene/kommunene har lagt en overordnet strategi om at byen skal bli grønnere og bedre å bo i, skriver David Medeiro Danielsen. Foto:

Av
DEL

DEBATTI januar var jeg så heldig å få representere Moss kommune over ett to-dagers seminar i Oslo - hvor 12 av de mest bærekraftige og fremoverlente kommuner i Norge var invitert.

Ja, du leste riktig. Moss kommune var en av disse 12. I selskap med Bergen, Asker, Arendal, Kristiansand, for å nevne noen.

Grunnen til at vi fikk være med i dette celebre selskapet var at en fra vår administrasjon hadde skrevet en god søknad om hvor sterkt mossinger ønsket å bo i en kommune som gikk foran når det gjelder å få til overgangen til ett null-utslippssamfunn.

Seminaret het «kortreist kvalitet» og skal fremover være en arena for å utveksle erfaringer, hvordan skal en kommune forandre seg fra å være en tilrettelegger/serviceinstitusjon for innbyggerne- til å bli den aller viktigste brikken i å skape ett blomstrende lokalsamfunn ved hjelp av samspillet mellom innbyggere- lokal forvaltning- næringsliv- sentral myndighet.

For at vi skal nå Paris-avtalen, samt nasjonale og lokale utslippsmål, må Moss kommune redusere sine egne utslipp samtidig som de legger til rette for at næringsliv og innbyggere kan gjøre det samme.

Tettere innbygger- og næringslivsdialog blir trukket frem som en suksessfaktor. Moss kommune må kunne skape en grobunn for samarbeid og dialog, med hovedformål; å skape ett triveligere sted å bo og jobbe. Ett eksempel på en positivt konsekvens av ett slikt samarbeid kan være at Bastø Fosen velger å elektrifiserer sine ferger mye tidligere enn hva de hadde planlagt, fordi Moss kommune tar initiativ til dette og jobber aktivt med en «gulrot-politikk» ved å lytte til Bastø Fosens ønsker og behov.

Arendal kommune har laget ett fora som heter «med hjertet for Arendal». Her er det med over 100 bedrifter med lokal tilstedeværelse. Kommunen er i førersete og sørger for å lytte til næringslivets behov. Alle høster synergier av hverandres grønne initiativ. Nettopp grønne initiativ er drivkraften for å være med, men gevinsten er så mye mye større.

København kommune har satt seg ett mål om at folk skal tilbringe 20 prosent av tiden sin i løpet av dagen, ute. Idag er denne andelen på fem prosent. Dette målet kommer av ett ønske om bedre folkehelse, høyere trivsel, og større bevisthet rundt natur/miljø. For å nå dette målet, er København by helt avhengig av at næringslivet drar i samme retning og legger til rette for flere utendørsaktiviteter.

Oslo kommune har en klar strategi om at kommunalt ansatte skal jobbe i skjæringspunktet med næringslivet og at alle utnytter det handlingsrom som ligger i stillingen sin. Altså at man er kreativ og løsningsorientert- for å oppnå de mål innbyggerne, politikerne og kommunen har vedtatt. Selv om det er plan og bygg som regulerer, må de som jobber med miljø, byutvikling, kollektivtransport, helsetjenester eller andre ting, tidlig inn i prosessene og komme med innspill til hvorfor ting bør reguleres i en bestemt retning. Slike fora som det jeg nevnte fra Arendal, gir også en mulighet til at tverrfaglige ressurser i kommunen kan inspirere hverandre og gi en større verdi til både næringsliv og innbyggere.

Felles for alle eksemplene over er at byene/kommunene har lagt en overordnet strategi om at byen skal bli grønnere og bedre å bo i. Denne strategien er forankret i folks hode, gjerne gjennom ett fint slagord; «Klimanøytrale Arendal», «Bæredygtige København», «Oslo- Europeisk Miljøhovedstad 2019», «Drammen- Elvebyen». I tillegg til ett slagord, ligger det strategier fra kommunen bak. Og sist men ikke minst; positivitet og vilje fra innbyggerne.

Tenk hvilket sted vi kunne fått om vi la bort politisk tilhørighet og idealisme, og isteden dro i samme retning for å skape Oslofjordens grønneste og mest livlige by! Vi har ærverdige gårder, vi har gallerier og musikk-festivaler, vi har ildsjeler, flott bibliotek og vi har nye bydeler med smarte løsninger. Vi har sjø og innsjø, vi har humblebedd og blåmerkede strender. Allikevel får negativiteten og den dårlige tonen rå. Er det ikke på tide vi går sammen og utformer fremtidens identitet for byen vår?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags