Sykkel foran bil? Ikke for å være kjipe..

Prøveperioden med enveiskjøring i Abelsgate avdekket at trafikken flyttet seg til blant andre Solveien, skriver Lund.

Prøveperioden med enveiskjøring i Abelsgate avdekket at trafikken flyttet seg til blant andre Solveien, skriver Lund. Foto:

Av

Leserbrev skrevet at Benedicte Lund - Miljøpartiet De Grønne, Moss og Rygge

DEL

DEBATTDet er et stort engasjement for å beholde Abelsgate som en viktig trafikkåre for bilister til og fra Onstad-krysset. Det er forståelig, selv for oss i MDG. 

Det er et faktum at trafikken i Moss øker. Tilgjengelig veiareal er samtidig i ferd med å bli redusert fordi byen skal gjennom store samferdselsprosjekter i årene som kommer. Noe må gjøres!

Derfor er det vedtatt tverrpolitiske målsettinger om å legge til rette for at flere kan finne det trygt og praktisk i sin hverdag å bruke buss, sykkel eller beina som fremkomstmiddel. Målet er uttalt å være at andelen som bruker sykkel skal øke fra dagens 3-4% til 20 % innen 2028. Da må vi også ha vilje til å gjøre endringer for å oppnå dette, på det eksisterende tilgjengelig veiarealet.

Både kommunens overordnede sykkelplan og rapporten om de løpende avbøtende trafikktiltakene (LAT-rapporten) tar disse utfordringene godt på alvor, og fagfolka har fremmet en rekke forslag som kan og bør gjennomføres de nærmeste årene, for at byen ikke skal kveles i biltrafikk. Slik sikres også fortsatt fremkommelighet for dem som er avhengige av bilen.

Både Abelsgate og andre «nøkkeltraseer» må derfor tilpasses for at det skal være trygt og praktisk for barn, unge og spreke voksne å velge sykkel. Sykkeltraseene må henge sammen så folk kommer seg greit frem dit de skal, og bussen må slippe å stå i samme kø som bilene. Fortauene må være brede nok, og være i god stand. Videre må det feies, måkes og strøs, sommer og vinter.

Prøveperioden med enveiskjøring i Abelsgate avdekket at trafikken flyttet seg til blant andre Solveien. Denne veien er heller ikke godt nok rustet for økt biltrafikk uten at det går ut over myke trafikanter. Dette er viktige erfaringer fra prøveperioden. Abelsgate er også i så teknisk sett dårlig stand at det er veldig begrenset hva som kan gjøres på dagens areal for at både toveis biltrafikk, buss og myke trafikanter kan ferdes der samtidig.

Vi i MDG støtter derfor tiltak i de gatene som fagrapportene peker på som viktige for å få til gode trafikkårer for andre typer trafikanter enn bilistene. Bilistene har vært prioritert godt frem til nå, og nå må vi gjøre endringer for de andre gruppene også. Vi støtter derfor også at erfaringene fra prøveperioden må resultere i nødvendige tiltak i tilstøtende veistrekninger.

Hvilke tiltak som kan settes inn for å sikre fremkommelighet for alle typer trafikanter, ikke bare bilister, overlater vi til fagfolk å fremme forslag om. Bru fra Krapfoss til Nesparken bør absolutt på sikt være del av dette veinettet for sykkel og gange. Dette tiltaket er svært dyrt og ligger nok litt frem i tid, men det ville vært både nyttig og fint for byen vår.

Løsningene som er fremmet vil gi lavere totalbelastning fra biltrafikken i Moss. Den vil gi barn og unge mulighet for å frakte seg selv trygt dit de skal uten å måtte kjøres. Mindre biltrafikk gir bedre luftkvalitet og folkehelse, og i tillegg gir det god klimaeffekt.

Vi håper håper og tror at det er meget mulig å bruke det tilgjengelige veiarealet vi har til beste for hele byens befolkning, enten det er ved «gatetun»-regulering, 30-km grenser, fartsdempere, utbedringer av fortau, enveiskjøring i enkeltgater, bussfiler og rene gang- og sykkelveier.

Jeg vil gjerne høre de andre partienes løsninger i de gatene der det ikke er fysisk plass til både toveis biltrafikk, buss, syklister og gående. Abelsgate er bare en av mange slike strekninger som må løses i årene som kommer til det beste for hele byen. Valgår eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags