Jeg har i alle år støttet opp om sivil flytrafikk på Rygge i x-antall leserinnlegg, og en aksjon. Mine første innlegg kom flere år før første fly tok av! Jeg har direkte og indirekte gitt min støtte til ledelse og styreleder.

Dersom RSL nå legger kjepper i hjulene overfor Rygge Airports ønsker om videre drift av sivil trafikk på Rygge så må jeg si at jeg ikke bare er skuffa, men på godt norsk forbanna! RSL møtte motstand fra første stund fra politisk hold, byråkrater og lokal presse.

Og hva har skjedd de siste månedene? Jo, RSL har gått fra å være den som har gjort alt den kunne for å få til drift, til nå å ta på seg en annen hatt og kjemper med nebb og klør mot nysatsingen til Rygge Airport. Først ga RSL fra seg konsesjonen.

Da Rygge Airport kom på banen så tok RSL konsesjonen tilbake. Og det siste stikket fra RSL så langt er å prøve å gjøre om bygningsmassen til noe annet enn «flyplass». En usmakelig oppførsel fra RSLs side.

 

Jeg forventer at ordførerne og kommunestyrene i de berørte kommunene Rygge og Råde tydeliggjør overfor alle involverte at det er flyplassdrift som er den eneste næringen man i overskuelig fremtid ser for seg i gjeldende bygningsmasse.

Noe annet vil være flaut. Videre kan jeg ikke tro noe annet enn at det er i Forsvarets interesse at det kommer i gang sivil trafikk på Rygge så snart som mulig.

Jeg har liten forutsetning for å si at Rygge Airport har alt på plass i forhold til flyplassdrift, men jeg er født positiv og evig optimist . Men RSL burde holde seg for gode til å stikke kjepper i hjulene overfor Rygge Airport.

LES OGSÅ:

Tar til motmæle mot flyplasskritikken

Flyplassen viktig for forsvarsevnen

– De er livredde for at andre skal lykkes

Moss lufthavn Rygge: Opphørssalg i full gang

Rygge-eiere tviholder på flyplassen