Rolf Ulsrud har et leserinnlegg i Moss Avis 4. november adressert til FrPs Stortingsrepresentanter i Østfold. I dette innlegget beskylder Ulsrud, FrPs representater for å drive et «spill for galleriet» i forbindelse med nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge (MLR).

LES OGSÅ: Til Erlend Wiborg og Ulf Leirstein...

FrPs representater har stått på og jobbet hardt for denne saken, som de gjør for alle saker som angår hele fylket. Vi er stolte av å ha to representanter på Stortinget som jobber for Østfold og Moss. For å nevne tre saker Leirstein og Wiborg har vært aktive på som har gavnet Moss i grad denne perioden:

LES OGSÅ: Til alle som hadde gleden av å fly fra Norges beste flyplass og til deg som hadde verdens beste arbeidsplass

1. Barnehuset i Moss. Tirs dag 1. november åpnet justisministeren Østfolds første barnehus - i Moss! Hovedoppgaven til barnehuset er å tilrettelegge for gjennomføring av avhør, og kunne forestå rettsmedisinske undersøkelser, psykologisk behandling og andre hjelpetiltak i saker der det er mistanke om at barn og ungdom, eller voksne med utviklingshemninger, kan ha vært utsatt for overgrep. Fantastisk at vi har fått dette til Moss.

2. Generalinspektøren for luftforsvaret forblir på Rygge. Dette var snakk om flere hundre arbeidsplasser som skulle flyttes fra Rygge. Dette var noe Leirstein og Wiborg jobbet med som ble lagt frem av forsvarsministeren denne sommeren.

3. Moss asylmottak blir lagt ned. I slutten av september meldte UDI at Moss statlige asylmottak blir lagt ned som en følge av at FrP sitter i Regjering og har innvandrings- og integreringsministeren. På 80-tallet ble FrP kastet egg og tomater på fordi man ønsket at innvandrere skulle

lære seg norsk, mens nå ser man at flere har fått opp øynene for at Norge har hatt en for liberal innvandringspolitikk. FrP, med Leirstein og Wiborg i spissen har sørget for å legge ned statlige asylmottaksplasser i Moss som en følge av at innvandringen går ned.

Det er ingen tvil om at nedleggelsen av MLR er en tragedie for de som blir berørt av situasjonen, men man løser ikke problemet med å melde seg ut av partiet, slik Ulsrud hevder man skulle gjort. I et Statsbudsjett så må man stemme for en helhet, ikke enkeltsaker.

Moss er heldige som har to så aktive politikere på Stortinget. Dette er to representanter som jobber hardt for fylket og kommunen de kommer fra. Ikke bare stiller de flere spørsmål til statsrådene våre, men de er også mer i media om Østfold-saker enn det representanter fra Arbeiderpartiet og Høyre er - nettopp fordi de engasjerer seg og bryr seg om Østfold.