Kjære Østfold Kollektivtrafikk, politikere i Moss og i fylkeskommunen: Jeg liker kollektivtrafikk fordi det er fornuftig, miljøvennlig og rimelig.

Utenfor huset vårt i Jederveien er det busstopp. Fint, tenkte jeg da jeg flyttet hit i sommer. Buss til jernbanestasjonen er brillefint for en togpendler.

Sommerhalvåret sykler jeg, for helsas skyld.

Men buss her har noen svake punkter:

1) Ingen informasjon på holdeplassen. Ikke en gang rutetider.

2) Ingen avganger før kl. 09:50. Fem avganger per hverdag, fortrinnsvis mens folk flest er på skole eller jobb.

3) Få, om noen passasjerer.

Jeg lurer: Vil dere egentlig ha passasjerer?

I min grunnkrets er en tredjedel av husholdningene barnefamilier, andelen ungdommer er større enn Moss bys gjennomsnitt og mer enn halvparten her er mellom 19 og 64 år, altså i yrkesaktiv alder.

Det virker som busstilbudet er ment for voksne som henger hjemme, ungdommer som har droppet ut av skolen og for pensjonister som trenger en tur til sentrum.

Skoleelever, pendlere og andre yrkesaktive, som det er flest av, har ingen nytte av kollektivtilbudet.

Nå er vinteren kommet og buss til jobb og skole er savnet. Den store bussen svinger jo innom her når folket har dratt ut av området!

Så jeg foreslår:

1) Skilte holdeplassene bedre, minimum rutetilbudet.

2) Tilpasse ruten behovet til dem som bor her. I dette tilfellet ville jeg personlig akseptert færre avganger om sommeren og flere om vinteren, rett og slett fordi vi kan sykle eller gå i sommerhalvåret.

3) Involvere oss i området, så skal vi bidra til at trafikken øker.

PS! Klarer vi å øke antallet busspassasjerer herfra, går antallet biler over Kanalbrua ned. Vinn-vinn!