En låve her og en låve der...

Alby-låven: Punkt Ø, her med Maria Havstam og Dag Aak Sveinar, mener Alby bør prioriteres foran Torderød.

Alby-låven: Punkt Ø, her med Maria Havstam og Dag Aak Sveinar, mener Alby bør prioriteres foran Torderød. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Thor Chr. Hansteen, nestleder i Punkt Øs styre, har skrevet dette debattinnlegget om låven på Torderød og låven på Alby.

DEL

LeserbrevEtter at Formannskapet i Moss enstemmig gikk inn for en opprustning av Torderød gård til byens 300 års jubileum i 2020 har blant annet undertegnede reist spørsmål ved om det er riktig å jobbe videre med planene om å bygge et nytt låvelignende bygg på Torderød til 45 millioner kroner. Planene om oppgradering av den eksisterende bygningsmassen på Torderød er det ingen uenighet om.

 I Moss Avis 8. oktober gir byantikvar Berit Kolden i Moss kommune noe overraskende uttrykk for at selv om låven på Alby er viktig, så dekker den ikke de samme behovene som en ny låve på Torderød.

Det er grunn til å stille spørsmål ved en slik påstand: Formålet med en ny låve som tenkes bygget på Torderød gård skal ifølge saksdokumentene være at låven kan innredes med utleiearealer, kontorer og en forsamlingssal, samt wc og garderobe for Torderød gård. Leieinntekter tenkes brukt til å finansiere den planlagte Torderød-låven. Både kontorer og utleieareal kan godt legges til Alby dersom Albylåven oppgraderes og innredes med plass for dette.

Alby-låven dekker med unntak av wc og garderobe for Torderød alle behov som en ny låve på Torderød tenkes å dekke.

Ettersom det ikke er vedtatt å bygge ny låve på Torderød, så er det mest hensiktsmessig at wc og garderobe på Torderød legges i den eksisterende sidebygningen som ledd i planlagt oppgradering av hovedbygget og sidebygningen. Hvis man skal «gamble», og vente med å bygge wc og garderobe til det kan bygges ny Torderød-låve, vil man risikere at Torderød ikke kan fungere hensiktsmessig mange år frem i tid.

Som grunneier har MKE et ansvar for å ta vare på de eiendommer man allerede har. Om ikke så mange år frem i tid må MKE uansett gjennomføre en kostnadskrevende oppussing av låven på Alby.Fordi Alby ligger i et landskapsvernområde vil det ikke bli aktuelt å rive låven, og på den måten slippe unna kostnader. Hensynet til forsvarlig økonomisk drift tilsier at Alby-låven bør prioriteres.

En løsning som innebærer at Torderød ikke fungerer hensiktsmessig, samtidig som ansvaret for å vedlikeholde låven på Alby neglisjeres vil være en «tap-tap-situasjon». Hvis Torderød kan driftes hensiktsmessig med oppgradering av eksisterende bygningsmasse, og man ut over det prioriterer vedlikehold av låven på Alby, så blir det derimot en «vinn-vinn-situasjon».

En oppgradering av Alby-låven vil være det alternativet som vil kunne gi det beste og bredeste tilbudet til innbyggerne i mosseregionen, i tillegg til alle kunstinteresserte for øvrig.

Les også:

Punkt Ø mener Alby bør prioriteres

Torderød gård skal rustes opp

Punkt Øs debattinnlegg om samme tema fra 29.september

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags