Vi er ny innflyttere. Vi valgte Moss! Vi er veldig fornøyde; hyggelige mennesker, hjelpsom kommune, godt nabolag, vakker natur, mye kultur og gammel historie. Som ny innflyttere så er det vanskelig å forstå debatten som går i denne byen om havn, jernbane og trafikk. Kan nye øyne gi et nytt blikk på disse sakene?

Det er i hvert fall vært et forsøk.

Moss har en unik beliggenhet der den ligger i åpent terreng mot havet, kanalen og vakre Jæløy på andre siden. Så er virkeligheten den at den aller vakreste biten av byen er der hvor det er plassert en containerhavn. Det har det sikkert vært gode grunner til, men for oss virker det nærmest absurd at man tenker å bevare/utvide den.

Idyll

Moss by trenger et løft hvor byens borgere kjenner stolthet og selvfølelse over at man tar vare på de vakreste områdene av byen til felles nytelse og glede. Vi var med på Non Stop-festivalens byvandring i høst som gikk gjennom områder som skal vekk og områder som skal bestå. Igjen ble vi overrasket. Den lille trehusbebyggelsen nær jernbanestasjonen, som også huser Moss sitt eldste hus, skal vekk. I våre øyne er dette et område som enhver norsk by bare drømmer om å få lov til å utvikle. Det er ikke vanskelig å se hvordan små hus med idylliske bakhager kan restaureres og skape et miljø av de sjeldne. Mange reiser langt for å nettopp få oppleve miljøer hvor vi kjenner på vår historie og opprinnelse. Moss er den byen i Østfold som ligger nærmest det området i Norge som har tettest befolkning. Med ny Østfoldbane så vil tilgjengeligheten til byen også bedres betraktelig.

Denne byen er i endring. Mye industri er forsvunnet de siste årene. Tilreisende til denne byen drar gjerne for å se perlene som ligger utenfor, som f.eks Alby og Refsnes Gods. Moss vil også kunne bli en av disse perlene og tiltrekke seg flere tilreisende som igjen skaper flere arbeidsplasser.

 I andre byer som har lykkes i å omstille seg til nye tider har det vist seg lurt å bygge nye attraktiviteter. Kanskje et akvarie kunne være en ide?

Jernbanen

 Da vi oppdaget hvor jernbanen lå, tenkte vi, hvorfor flyttes ikke den til andre siden av veien ved inngangen til Nesparken? Da er den nær sentrum, rett på ferdselsåren til E6 og flybussforbindelse til Gardemoen. Der den ligger nå spiser den av områder som er bærebjelker for identitet, skjønnhet og trivsel i byen.

Trafikk

At en liten by som Moss kan måle forurensningsverdier som går indre kjerne av Oslo en høy gang taler jo for seg selv. Det sier også noe om et behov for straks tiltak. Vårt inntrykk er at fylkesvei 19 gjennom byen skal legges om. Det må prioriteres og bør sees på som hastesak.Her inngår fergetrafikken til Horten.

Vi har blant annet vært vitne til at ferja som gikk til Danmark fra Larvik ble flyttet og har gitt Larviks borgere en tilgang til bystrand, kulturhus i vannkanten og en flott promenade langs vannet. Hele byen ble «åpnet» og gjort tilgjengelig for alle. Det er også bygget leiligheter i området.

Snakker vi med folk i Moss, så hører vi om gamle planer som har ligget og ventet på å bli gjennomført og som man fremdeles ønsker å gjennomføre. Vi registrer mye oppgitthet og frustrasjon.

Vi tenker at en ny tid, krever nye løsninger. Det krever entusiasme og handlekraft. Vi har troen på at gode valg vil tas, nye løsninger utarbeides slik at byen utvikles til den perlen den fortjener å være.

LES OGSÅ:

Ber Hanne og Tage ta til fornuften

MDG vil ha jernbanen til Skarmyra

– Helt uhørt at hun går i fakkeltog

Alt tyder på at ny togstasjon i Moss blir ferdig til 2024

Fjordkryssing i rørbru vil være til fordel for Moss

Eirik Tveiten om jernbaneplanene i Moss: - Nå er jeg alvorlig bekymret!

Vil ha underjordisk jernbanestasjon i Moss