En gang i fremtiden

Av
DEL

LeserbrevHvordan kan mennesker og miljø overleve med den trafikken vi har i dag og som neppe blir mindre. Moss er bare en liten del av det hele, men er vel det mest utsatte stedet i Norge for tiden, og vil ikke alene ha mulighet til å kvitte seg med byrden. Anleggsarbeider, usikre løsninger og dårlig klima ser ut til å ha en evig fremtid. En 30 årsplan hele landet er sammen om kan muligens ha noe for seg. Og her er noen ønsker.

Et finmasket nett av høyhastighetstog mellom alle større byer til erstatning for en stor del av flytrafikken, som tilpasses innenlandske og utenlandske destinasjoner. Antallet lastbiler halveres ved å forbedre jernbanegodstransport med økt bruk av containertransport på langdistanser. Det etableres ladestasjoner til overførsel av containere mellom lastbiler og godstog. Ved å halvere lastebilmengden blir det mer plass på veiene til en økende biltrafikk. Innen femten år må all transport være EL drevet. Sjøtransport av biler og gods tilrettelegges med førerløs ferdsel og el drift. Det etableres parkeringsanlegg ved store trafikknutepunkter. Ved omfattende trafikkregulering kan veistasjoner fordele trafikkstrømmen fra enorme oppsamlingsplasser, og trafikkontroll kan forenkles.

Det utvikles et offentlig kollektivtilbud med mindre El drevene taxi biler i de indre byområdene. Disse bilene erstatter al form for taxi transport i indre byområder. Og ikke minst all kollektivtransport bør være gratis. En slik ordning kan starte når som helst, utenfor statsbudsjettet. I en utgifts og inntekt sammenheng skjer følgende. Kostnadene og alternativets til offentlig transport i byer og tettsteder i ett år, er å ta ut 15 milliarder av oljefondet over 500 år. Og fondet er på 10 000 milliarder kroner. Så er det opp til tallknusere å se hva vi sparer på minsket biltrafikk og bedre miljø i samme periode. På 30 år må det bli utrolig mye bedre luft, mye mindre stress, og ikke minst mye bedre helse og levevilkår for alle. Og oljefondet vil uansett øke i verdi.

Arvid Kristiansen

Pensjonist

Kulpeåsen 3 E 1539 Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags