«Det er første gangen jeg ser at MDG er bekymret for at bilister ikke får parkert bilen sin»

Planene om en klatrepark overfor Rundhuset i Nesparken inkluderer zipliner over til Furututen og Tollertangen

Planene om en klatrepark overfor Rundhuset i Nesparken inkluderer zipliner over til Furututen og Tollertangen Foto:

Av
DEL

LeserbrevHøyre ønsker at Høyt & Lavt skal få etablere klatrepark i Nesparken. Det er kun en liten del av klatreparken som vil ligge på kommunens grunn, mesteparten vil ligge på privat grunn. Et viktig argument for at Høyre sier ja til dette er at klatreparken vil ligge i et område som ikke benyttes i dag. Et annet viktig poeng er at klatreparken ikke vil skade naturen, og den er lett å demontere uten at det settes varige spor i naturen.

Moss kommune har investert stort for å få flere folk til byen. Vi har fått skøytebane og lekepark i sentrum, og snart får vi nytt stupetårn og området foran Fleicher brygge blir rustet opp. Alt dette kommer til å trekke enda flere mennesker til byen vår. Klatreparken vil gjøre det samme, den vil henvende seg til unge mennesker og tilby de utfordrende og morsomme aktiviteter.

I fredagens avis kan vi lese at Gullborg Møller-Nielsen fra MDG er imot klatreparken. Først skrives det langt og lenge om hvor skadelige det er for barn å bli holdt utenfor på grunn av familiens dårlige økonomi. Ingen er vel uenig i det. Men betyr det at all aktivitet på kommunal grunn skal være gratis, for at ikke noen skal bli stigmatisert? Hva med alle de aktivitetene for barn og unge som er på kommunal grunn, som ikke er gratis (fotball, ski, svømming osv), skal disse også bli gratis? Hvordan skal det finansieres, med økt skatter for alle kanskje?

Gullborg Møller-Nielsen refererer til et møte i Utvalget for Landbruk, Samferdsel, Natur og Miljø, et møte hun ikke var på. I dette møtet ble det informert at Høyt & Lavt var mer enn villig til å være med på et opplegg for gratis klatring. De har flere forslag til hvordan dette kan håndteres. Høyres forslag var at det skulle utarbeides et rekkefølgekrav der vi krever at gratisopplegg må være på plass før klatreparken kan åpnes.

Vi ser at MDG også er redde for at klatreparken skal bli så populær at parkeringsplassen fylles opp. Det er første gangen jeg ser at MDG er bekymret for at bilister ikke får parkert bilen sin. Jeg trodde at all trafikkvekst skulle dekkes med gange, sykkel og kollektiv. Hun skriver videre at «I tillegg kommer støy, visuell forurensning og konsekvenser for plante- og dyrelivet». Den eneste støyen vi vil få i parken er av unger som ler og hygger seg, det kan vi vel tåle? At klatreparken vil medføre visuell forurensning, er en merkelig og sterkt subjektiv påstand. Fra store deler av Nesparken vil man ikke kunne se klatreparken. Og igjen, klatreparken vil bygges i et område som knapt brukes i dag. Og som de fleste har forstått så er klatreparken oppe i trærne og den vil ikke få noen konsekvenser for plantelivet, dette vil for øvrig bli utredet.

Vi i Høyre tenker motsatt av MDG, vi syns det ville vært fantastisk hvis Høyt & Lavt kan bidra til at vi får mer liv i Nesparken. Hva om MDG ser litt på alle de positive sidene med en klatrepark. Det vil komme flere mennesker til en vakker park som brukes for lite, og unge mennesker kommer ut av sofaen og opp i trærne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags