Gå til sidens hovedinnhold

Vil trenere jernbanesatsing

Artikkelen er over 3 år gammel

Innlegg skrevet av regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aksjonsgruppen Bedre Byutvikling Moss jubler for at de har flertall i Fellesnemda for Nye Moss for å kreve at Bane Nors forslag til alternativ jernbanetrase gjennom Moss kvalitetssikres. Forsøk på å hemme verdiskapning, regional utvikling og jobbvekst er ingenting å juble for. 

Fra 2024 vil Moss ligge en halv time unna Oslo med tog. Det åpnes for å bygge nye boliger og næringslokaler i nærheten av den nye stasjonen. Moss vil bli enda mer attraktiv som bo-, arbeids- og investeringsmarked. Dette betyr et ytterligere løft for hele kommunen, hvorfor noen vil stanse dette er vanskelig å forstå.

Bane NOR har startet arbeidet med å planlegge og gjennomføre det jernbanealternativet Stortinget har vedtatt. Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og dagens statsråd Jon Georg Dale har uttrykt at det er lokalt flertall for den valgte løsningen og at når et endelig vedtak er fattet, bør man forholde seg til det. Verken innbyggerne eller bedriftene i Moss og Østfold er tjent med nye runder som kan føre til at hele prosjektet stoppes opp og utsettes. Dessuten er sannsynligheten høy for at man lander på akkurat samme konklusjon som man har gjort, men at prosjektet forsinkes.

Uforutsigbarhet og forsinkelser kan føre til at sentrale og viktige arealer blir bundet, investeringer hemmes og produktiviteten i arbeids- og næringslivet blir skadelidende. For regionens næringsliv vil utbyggingen redusere transportkostnadene og øke konkurransekraften. Usikkerhet rundt utbyggingen vil treffe Moss hardt, en kommune som er i en utfordrende omstillingsfase og som ikke trenger at noen stikker kjepper i hjulet. Uforutsigbarhet er bedriftenes største fiende. Og når vi alle vet at det er i privat sektor de sårt trengte arbeidsplassene kommer og verdiskapningen skjer, da må vi prioritere bedriftenes behov i samferdselspolitikken under utforming, planlegging og gjennomføring. Det vil gagne alle innbyggerne i regionen.  

Moss er heldig. Arbeidet har allerede startet og er godt i gang. Andre kommuner i Østfold må dessverre vente mye lenger på dobbeltspor. Nå må vi sørge for at prosjektet ikke forsinkes og at det hvert år bevilges nok penger til gjennomføring. Innbyggerne i Moss og resten av Østfold er ikke tjent med nye runder på trasevalg og mulig forsinkelser på noe som allerede er vedtatt og satt i gang. Det forventer jeg at lokalpolitikerne forstår. Kilden til jubel bør være fremdrift og vekst, ikke uforutsigbarhet og stans.    

Kommentarer til denne saken