– Her er flere fakta, Wille

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Høyres leder i Moss, Jørn Roald Wille, har hatt to leserbrev i det siste hvor han ønsker å «utfordre» Ny Kurs’ næringspolitikk, men også miljøresonnement og troverdighet. I mitt svar i Moss Avis 3. april forsøkte jeg å heve blikket og svare med hva Ny Kurs står for og hvordan vi tenker. Dette er tydeligvis ikke hva Wille «er ute etter», og ønsker at jeg kommenterer hans poeng, med henvisning til SITMA rapporten «samfunnsnytten av Moss havn».

Wille er Moss Høyres leder. Når lederen fra en av byens største politisk partier gjentatte ganger kommer med uriktigheter, kan ikke hans resonnement og påstander stå ukommentert, selv om det kanskje blir en gjentakelse og til det kjedsommelige.

Det vises til SITMA rapporten som alibi for så vel miljøaspekt som konsekvenser for arbeidsplasser ved en ev. nedleggelse av Moss havn. Hvis man leser SITMA rapporten, vil man se at anførsler og resonnement er langt fra så tydelige som det fremstilles, og i flere tilfeller helt annerledes enn hva Wille viser til.

Godsoverføring fra sjøtransport til veitransport: Wille viser til at iht. SITMA rapporten vil 60 prosent av transporten overføres til vei. Leser man SITMA rapporten sier den imidlertid 40 prosent. I tillegg sier rapporten at dette er basert på «rederienes og speditørenes forventninger og baseres på en skjønnsmessig og helhetlig vurdering av konkurransesituasjonen mellom transportmidlene.» I tillegg sier rapporten at bedriftene som benytter Moss havn uttaler; «Ingen av bedriftene som er kontaktet har uttrykt at et eventuelt bortfall av Moss Havn vil gi følgekostnader ut over merkostnader til transport..» samt, «Ingen av respondentene (bedriftene som er spurt) uttrykker at godset umiddelbart vil bli overført til lastebiltransport dør-til-dør.»

Miljø: Jeg kunne sagt mye om miljø, bl.a. at internasjonal skipsfart på ingen måte kan karakteriseres som miljøvennlig. Men, Wille viser til SITMA rapporten, og dette er hva man kan lese i SITMA rapporten; «Det er heller ikke enkelt å beregne hva som er miljøvennlig. Utslippene fra transportmidler varierer med mange faktorer, som motorstørrelse, lastekapasitet, fyllingsgrad, avstand, kjørestil og kvaliteten på transportnettet. Når utslippet i stor grad er situasjonsbetinget kan det ikke slås fast at sjøtransport i enhver sammenheng er mer miljøvennlig enn transport av gods i mindre enheter med lastebil.» Det er i dag en rivende utvikling på utslippsreduksjon for lastebiler. Dette er det ikke tatt hensyn til i forannevnte.

Jernbane: I lys av den for billedliggjøring kombinasjonen havn/jernbane har fra mange så sier bl.a. SITMA rapporten; «Næringslivet setter krav til langsiktige, stabile rammebetingelser. Med nåværende planer vil havneområdet være omgitt av et bymiljø som ikke passer godt sammen med næringsvirksomhet. Bedriftene kvier seg for å investere i et slikt område.» Når vi i tillegg vet at det aldri vil bli noe realitet av gods fra sjø til bane over Moss havn, slik ønsket, kommer det i enda mer underlig lys.

Behov for lokal industri: Når det gjelder det lokale næringslivets behov for Moss havn sier SITMA rapporten som følger; «De lokale industribedriftene i Moss anvender Moss Havn, men havna kan ikke sies å være en avgjørende faktor for opprettholdelse av gjenværende industri.»

Dette er fakta iht. SITMA rapporten. Når man ønsker å kritisere noen bør man kjenne til fakta og ikke minst lese sine kilder godt slik at diskusjonen kan foregå med utgangspunkt i det faktagrunnlag som finnes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.