Ny Kurs satser kollektivt

Trond Marthinsen. Leder Ny Kurs

Trond Marthinsen. Leder Ny Kurs

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT Partiene i Moss Bystyre står samlet bak kravet om begrensning av tungtrafikken fra ferge i rushtiden.

Det er bra at man evner å gjøre felles sak for å bedre trafikkproblemene i Moss. Spørsmålet er om hvilken virkning det vil ha.

Målsettingen alle er enige om er at man skal ha nullvekst i biltrafikken.

Nullvekst vil ikke føre til en bedring i fremkommelighet.

Derfor må biltrafikken ned.

Forslaget innebærer innebærer ikke en reduksjon, men en forflytning i tid.

Det er også et spørsmål om forslaget vil føre til økt utslipp av klimagasser.

For to, tre år siden besluttet da værende samferdselsminister Solvik-Olsen å stenge Oslofjordtunnelen for tungtrafikk i rushtiden. Hans motivasjon for dette var sikkerhetsmessige årsaker.

Gjør man det samme på ferga vil eneste mulighet for tungtransporten være å kjøre rundt via Oslo.

Får man gjennomslag for forslaget vil man oppnå bedre fremkommelighet for spesielt Jeløy-trafikken gjennom byen i rushtiden. Det er bra. NY Kurs støtter dette.

Klimamessig er vi redd at det dessverre vil ha liten effekt og vi må derfor ha sterkt fokus på innføring av tilbud som folk vil være tjent med å benytte.

Tiltak som vil redusere biltrafikken og som vil ha en gunstig påvirkning på klimaet.

Ny Kurs savner forslag som skaper reelle alternativer til bruk av bil. Foreslåtte tiltak i LAT utredningen når det gjelder kollektivtrafikken bidra ikke til dette.

Alle tiltak som nå blir vurdert skal være av midlertidig karakter inntil en permanent løsning for Rv19 er på plass. Som vi vet vil en permanent løsning ikke stå klar før etter 2030. Midlertidigheten vil derfor ha en svært lang varighet.

Vi må tenke nytt og skape et busstilbud som er bygget på tilgjengelighet og fleksibilitet. Et attraktivt og gratis busstilbud som Ny Kurs har foreslått vil bidra til redusert biltrafikk både i rushtiden og gjennom dagen for øvrig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags