Om Moss Havn og fremtiden

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

ByutviklingsdebattenNår Widar Salbuvik i sin egen spalte i Byavisa 20. juni hevder at meningsmotstandere ikke er opptatt av næringsutvikling og arbeidsplasser, men av solnedgangen og at utsikten ikke må forstyrres, -er det etter min mening et forsøk på hersketeknikk som gjør at hans øvrige argumentasjon ikke fortjener noen ytterligere kommentarer.

I et debattinnlegg i Moss Avis 18. juni fastslår Sissel Rundblad at hun er uenig med meg.

Jeg har i et tidligere debattinnlegg stilt spørsmålet om planene begynner å rakne og hvorfor de i så fall gjør det.

Jeg skal ikke gjenta min kritikk av Høyre og Ap om måten de gjennomfører kommunalpolitiske prosesser på, men registrerer at hun ikke kommenterer min påstand om at prosjekt Sjøsiden er styrende for de standpunkter og vedtak som er fattet vedrørende jernbanen, og at løsning for Rv19 ikke er funnet.

Når det gjelder for planen ved Moss Havn vil jeg utdype dette nærmere:

Flertallskameratenes argumenter for planene kan, - slik jeg oppfatter det, oppsummeres slik:

-Havna må flyttes for å ha mulighet for utvikling av en tidsriktig moderne og effektiv havn.

-Moss Havn har en unik beliggenhet som vil være miljøvennlig ved at store godsmengder kan overføres til bane og ikke til vei.

Etter mitt skjønn bygger planene om flytting av havna på den realitet at den må avgi grunn til prosjekt Sjøsiden. Havna skal få omlag kr. 180 mill i kompensasjon, samt at de skal flytte havna sørover for å kunne ha mulighet for fortsatt drift.

Flytting av Moss Havn viser seg å være meget problematisk av miljømessige hensyn, og etter hvert vil det også vise seg at det heller ikke vil være økonomisk bærekraftig. Prisen for en meter kaifront vil ligge i størrelsesorden kr. 150´ til kr. 350´. Prisen for en kran er omlag kr. 75 mill. Investeringen, - samt det faktum at å basere havnas drift på containervirksomhet ikke er regningssvarende, gjør prosjektet meget risikofylt. Sjansene for at byens borgere til slutt vil sitte igjen med regningen, er faretruende stor.

I tillegg vil planene gjøre det ytterligere problematisk å finne en god løsning for Rv19. Dette fordi Årvollalternativet må skrinlegges på grunn av planene om flytting av havna.

Høyres Sidsel Rundblad, som forøvrig konsekvent skriver mitt navn feil, hevder at planene er meget bra, og henviser til Oslo havn som viser kr. 120 mill i overskudd hvert år. Oslo havn driver ikke containerhavn. De driver byutvikling. Containervirksomheten er satt bort til Yliport. Selskapet har så langt ikke maktet å drive med overskudd. I 2015 hadde selskapet en omsetning på kr. 110 mill og et underskudd på kr. 37 mill og i 2016 var omsetningen på kr. 123 mill og et underskudd på kr. 33 mill.

Borg Havn har vekst og i 2016 hadde selskapet en omsetning på kr. 87 mill med et driftsresultat på kr. 35 mill. Omsetningen fra containervirksomhet utgjør ca 20 %. Isolert sett er denne virksomheten ikke regningssvarende. Borg Havns muligheter ligger i annen næringsvirksomhet, som opparbeidelse og utleie av næringseiendommer. Utleie til virksomhet som er avhengig av havn og de tjenester en havn kan tilby.

Inntekter fra containervirksomhet er ikke egnet til å utvikle havna og sørge for sunn drift i fremtiden. Det er kun i kombinasjon med inntekter fra annen virksomhet at det vil være regningssvarende med fortsatt drift av containerhavn.

Moss Havn har ikke arealer til rådighet for næringsutvikling. De må basere seg på regulær havnevirksomhet med containere som et sentralt element. Dette vil ikke være egnet til å betjene de kostnader som vil være nødvendig for en sunn drift.

Det er også grunn til å se på utviklingen ved Moss Havn som viser en betydelig nedgang:

Fra 1. KV v. 2017 til 1. KV 2018 har nedgangen vært i lastet/losset vært 4312 TEU. En nedgang på 26 %. Hva dette skyldes vil jeg ikke spekulere i , men jeg konstanterer at det har vært nedgang i aktiviteten hvert kvartal i perioden.

Ny Kurs ønsker en utvikling i byen vår som vil være bærekraftig. Byens næringsliv skal få gode levekår. Det er en rekke faktorer som vil være av betydning for å skape gode levevilkår for bedriftene, ikke minst tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Derfor vil arbeide med å legge til rette for gode, sunne bomiljøer, gode skoler og barnehager og et rikt og spennende kulturliv være viktige faktorer for å gjøre byen attraktiv. Klarer vi det, vil byen bli et godt alternativ for nye innbyggere. Med dette vil mulighetene for nyetableringer i næringslivet bli vesentlig bedre.

Ny Kurs kan love at dersom vi kommer i posisjon etter valget i 2019, vil vi søke å omgjøre de vedtak som er fattet på sviktende og feil grunnlag.

Planene for Moss Havn er blant disse.

Trond Marthinsen

Leder Ny Kurs Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags