Jeg vet at privat drift er skjellsord for AP. Kommunalt ansatte gjør en mye bedre jobb med hjemmetjeneste sykehjem og aldersboliger mener de. Det er også forferdelig at private kan tjene penger på helse og velferd. Har dere glemt leger, tannleger og fysioterapeuter for å nevne noen. De tjener da meget bra på helse og velferd. At mange brukere av private tjenester er godt fornøyd, endrer ikke saken for AP.

Nå har vi hatt en sak gående med Peer Gynt helsehus. De har allerede overskredet sine budsjetter, Det betyr at de har brukt mere penger enn det de har og at de må spare resten av året. De slår AP til med den minst opplagte og mest geniale løsningen. Da bør Orkerød også spare så Peer Gynt ikke må ta belastningen alene. Hadde Orkerød vært kommunalt drevet så kunne noe av deres budjett overføres til Peer Gynt så konsekvensene ved besparelsene ikke ville bli så store

Kjære AP, hvorfor skal Orkerød spare? Orkerød eller Norlandia driver for den summen de har avtale om. Så langt jeg vet så har de ikke fått noe mere enn det anbudet gikk ut på. Det kalles budsjettdisiplin i det private næringslivet og er noe enhver leder må forholde seg til.