Jeg leste artikkelen «Vil ha bru framfor tunnel» og har noen betraktninger omkring Statens vegvesens tilleggsvurdering og påstanden om at det kan gi mindre trafikk i Moss. Det gjelder også Håøyas betydning for trafikkkryssingen over Oslofjorden. Dessverre får ikke denne om vel 10 år kommende Håøy-brua merkbar betydning for Moss By og befolkningen i Moss og Omegn.

En beregnet reduksjon av fergetrafikken med ca 10% betyr at dagens gjennomkjøringstrafikk til/fra Værlebrygga/Bastøfergene på ca 4500 kjøretøyer om ca 10 år vil bli redusert med ca 450 kjøretøyer daglig . Det monner ikke merkbart.Igjen minner jeg på vår gruppes vegne om at en motorvei-rørbru-Oslofjord-kryssing er den eneste måten å bli kvitt denne utrivelige og usunne gjennomkjøringstrafikken i Moss, og jo før jo heller.

Et av alternativene er å legge denne motorveikryssingen fra Råde til Slagentangen inn i vår nasjonale transportplan nå. Anmodningen er avsendt for å trygge denne plassen inne utgangen av året. Det er i praksis nødvendig .

Rørbru

Noen spør fortsatt «hva mener du med rørbrua»? Konseptet er en spesielt konstruert motorveitunell gjennom vannet – teknologien har vært kjent i mange år. Teknologien tas i dag «til brukelighet» takket være Norges nå gjennom de siste 40 årenes utvikling av vår oljeutvinningsteknologi i havet. Denne teknologien bør Norge fortsette å være best i verden på i mange år fremover.Den første Rørbrua av betydning her til lands er nå godkjent og forberedes påbegynt i en fjordkryssing syd for Bergen.

Fordeler for Moss

Så noen ord om rørbruas fordeler for Moss ved denne Oslofjordkryssingen. Du har kanskje alt sett det tydelig? All biltrafikk i byen vår , i dag ca. 4.500 gjennomkjørende større og mindre kjøretøyer, vil bli redusert til null i Moss.Bastøfergenes dieselforurensinger forsvinner også. Fjordkryssingenstiden for hvert kjøretøy eier og sjåfør vil reduseres med minst 50% samt den tiden kjøretøyene har brukt fra E6 til Værla, ventetiden på Østfoldsiden/Vestfoldsiden.

Alt koster, men ikke ubetydelig. For kjøretøyeiere og sjåfører, gjerne også passasjerer, er tid lik penger, krone for krone. Vi tar her til lands en kostbar risiko ved ikke å videreutvikle denne Rørbru-teknologien i nødvendig fart i Norge ved i stedet å la utlendingene få tid til å trenge seg inn. Rørbru-behovet er enormt sett fra Østfolds og Vestfolds side. Produktet er noe vi kan være stolte av – reklamebetydningen ved en så synlig Oslofjorkryssing kan vel heller ikke oversees?

LES OGSÅ:

Vil ha svar på spørsmål om jernbane 

En arkitekts bekjennelse

Vil bruke storregion som brekkstang på ny fjordbru

Har i tre år arbeidet med fjordkryssingen: Slik kan trafikk-kaoset løses

Bruforbindelsen kan bli dobbelt så dyr

Uavklart fjordkryssing 

Ferjefri løsning er ikke med i planene frem mot 2050

- Vi må si ja til en ny fjordkryssing

Fjordkryssing med jernbane

Tapte muligheter