Lavt presisjonsnivå av Moss avis

I Moss avis 17. juni slås det stort opp at fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) vil ha bro over Oslofjorden og får støtte fra Gretha Kant (H). Saken over en dobbeltside er ledsaget av et en illustrasjon som viser Statens vegvesens foreslåtte bro over Oslofjorden med landgang ved Gullholmen utenfor Jeløy. En slik kobling leder selvsagt folk til å tro at Ap og Høyre nå er for bro via Jeløy. Problemet er bare at både Haabeth og Kant og partiene de representerer har vært helt tydelige på at en løsning via Jeløy og Mosseskogen er helt uaktuell, og gjentatt dette for oss etter oppslaget i Moss avis. Statens vegvesens alternativer over Jeløy er rett og slett for skadelige for folk, næringsliv og natur til at de vil anbefale det.

Oppslaget skapte en del oppstandelse. Aksjonsgruppa fikk oppgitte henvendelser, og selv folk i de to partiene lurte på hva som skjedde. Hele oppstandelsen ble imidlertid skapt av et lavt presisjonsnivå fra Moss avis. Det er imidlertid ikke første gang Moss avis har skapt tvilsomme nyheter gjennom lavt presisjonsnivå. Da de hadde en såkalt spørreundersøkelse som ikke omtalte alternativene korrekt, ble svarene selvsagt ubrukelige. Avisa valgte likevel å slå det opp. I begge sakene har vi bedt Moss avis korrigere sine feilaktige/upresise oppslag, noe de har nektet.

Heldigvis er alle partier i Moss mot fjordkrysningen via Jeløy, næringslivet i byen støtter oss og fylkesmannen gjør det samme. Selv om en slik enighet kan være kjedelig for en journalist, ber vi om at presisjonsnivået økes slik at misforståelser unngås i framtiden.