Rørbru (Engelsk «tubebridge») er, som jeg også har skrevet i disse spaltene tidligere, et relativt nytt norsk produkt. Vi var inne på det for en tid tilbake i et leserinnlegg i Moss Avis, den gang med en presisering og tydeliggjøring i forhold til hva en rørbru-løsning er og hva det kan bety for Moss/Horten-forbindelsen.

Våre politikere har forståelig nok ikke vært tilstrekkelig forutseende når det gjelder Bastøfergene og dagens trafikkproblemer gjennom byen vår, Moss.

Tillat meg derfor å skissere et alternativ.

Tenk deg en motorvei-avkjøring vestover fra E6 ved grensen mellom Råde og Rygge. Videre kjører du ned til innerst i Kurefjorden, før motorveien så fører deg inn i rørbrua. Denne rørbrua er en prefabrikkert, flytende tunnel under havets overflate. Inne i tunnelen er du fortsatt på en tofelts vei. Altså to kjørefiler i hver retning, i alt fire kjørefiler, inkludert nødvendige sikringstiltak. Rørbrua tar deg ut Kurefjorden, via Lille Sletter over Oslofjorden til Vestfold. Eksempelvis vil du kunne komme ut ved Skallvoll/ Slagen, ikke langt fra Torp Flyplass i Vestfold. Her fusjonerer så motorveien (E6) med E18 i Vestfold. Har du en bedre idé, så vil jeg gjerne se den nå ...

I USA fokuserer man på miljøproblemene i god tid før en ny motorvei endelig planlegges, kostnadvurderes, godkjennes og bygges. Moss vil i så fall også ta fordel av det. Det viktigste i dag er snarest mulig å bli kvitt all ferjetrafikk gjennom Moss, ref. mitt tidligere innlegg i Moss Avis.

Fordeler

Fordelene for øvrig er også mange. Vi vil få betydelig ro over trafikken nors/sud fra E6-avkjøringen, så vel som nord/sør fra E18-avkjøringen nær Tønsberg. Samtidig går vel Østfold og Vestfold andre og bedre tider i møte med det skisserte alternativet. Vi blir bedre kjent og vi vil lettere kunne se fordelen ved å samarbeide om store og kostbare prosjekter, hvor eksempelvis Kalnes Sykehus på Østfoldsiden kan trekkes fram som et alternativ. Av og til haster det eller står om liv, og fra vest til øst kan det ta snaue 30 minutter gjennom en rørbru.

Ringvirkninger

Så var det ringvirkningene. Ringvirkningene er ikke bare noe Oslo-regionen vil få glede av. De vil også oppfattes som positive fra områdene i Sverige som grenser mot Østfold, så vel som i Stor-Oslo, Buskerud, Telemark og Agder-fylkene. Alt nå, i dag, bør alle gode krefter komme inn. Vi må sammen, i konstruktivt samarbeid, klarlegge hvor en rørbru-trasé i Oslofjorden bør gå.

Les også

Slik kan en moderne og funksjonell fjordkryssing i rørtunnel se ut

 

Jeg leser i Moss Avis at enkelte klager over hva mossepolitikere ikke har forstått, eller hva de ikke har hatt mot til å beslutte gjennom årene. Jeg opplever det som et hjertesukk fra folk som uttrykker at «nå må vi gjøre det bedre». Vi må blant annet tillate oss å komme med nye og moderne forslag, uten at det skal ties i hjel eller bli misforstått.

Vi som steller med denne typen norsk og internasjonale prosjekter er først og fremst motiver av et ønske om å benytte og ta fordel av den teknologien vi har utviklet i noen av verdens vanskeligste, kaldeste, dypeste og farligste havområder «offshore». Teknologi og utvikling som har tatt utgangspunkt i Norskehavet og Nordishavet over et periode på 40 år. Noen av oss var heldige og kom med fra starten av i dette utrolige oljeeventyret. I dag er vi, som følge av oljeprisene, motivert av at rørbru-teknologien bør tas firedel av over norske fjorder. Dernest kan det bli et nytt og betydelig norsk eksportprodukt som resten av verden kan ta fordel av.

Vi har fortsatt de beste folkene, erfaringene og kunnskapene på rørbru-området. Og vi arbeider tett med verdens ledende teknologiske institutt. Måtte fremtidens mossinger få glede av dette, med en topp moderne og sikker fjordkryssing, i rørbru mellom Østfold og Vestfold.