Moss Avis tok den 10.desember i år inn min artikkel - «Fjordkryssing i Rørbru vil være til fordel for Moss».

Poenget der var at vi i dag har den teknologiske løsningen for rørbrukryssingen av eks. norske fjorder – inkludert Oslofjorden.

Den første kryssingen syd for Bergen ligger godt an her. Og – Oslofjordkryssingen bør vi sørge for blir den neste! Redaksjonen i Moss Avis er i etterkant enig i at det flotte fargebildet Moss Avis da valgte å illustrere artikkelen den 10. desember med ikke lenger visualiserer dagens teknologiske løsning. Derfor dette fargebildet i dag som oppdatert viser hva som skjer når du krysser en fjord i Rørbrua - i stedet for med fergen, høybrua eller Jordtunnelen.

Det er nærliggende å velge vår foreslåtte «Motorvei Oslofjord-kryssing» syd for Moss, for eksempel fra E-6 i Råde i Østfold til E-18 ved Slagentangen i Vestfold. I så fall vil dagens fergetrafikk Moss-Horten bli historie.

Og det vil også forurensingene i Moss - døgnet rundt. De går blant annet på helsa løs - særlig for barna våre og oss godt voksne!

Vi kan heller ikke overse den tiden det tar for hver enkelt sjåfør/bileier/ passasjer - fra Mosseporten til Slagen-grense - som da blir redusert fra «en eller flere timer» ned til ca. 25 minutter.

«Tid er penger» og derfor en reell ekstrakostnad for hver enkelt av de ca 4.500 bilene som daglig kjører fra /til «ferja» i Moss. Dette er dessverre ingen spøk, men en temmelig usunn og kostbar sannhet.

Så tilslutt – «det større bildet» - hvorfra fikk vi her i Norge denne «Rørbru – teknologien» ?

Jo, som vi alle vet, fra oss nordmenns ca 40 års lange oljeutvinnings erfaring i et av verdens mest utfordrende oljeutviklingsområder -- Norskehavet og Nordishavet -- ned til vel 1000 meters dyp og vel så det!

Og – hva gjør vi så når oljeprisene går ned?

Da eksporter vi teknologien vår verden over. Med vårt teknologiske forsprang og med dagens interesse og støtte fra verdens ledende teknologiske institutt utvikler vi i dag i Norge denne Rørbru- eller «Tubebridge» teknologien til et norsk eksportprodukt verden over.

LES OGSÅ:

Fremtidsrettet løsning for fjordkryssing 

Fjordkryssing i rørbru vil være til fordel for Moss 

En arkitekts bekjennelse

Vi er innflyttere. Vi valgte Moss!