Et slag i ansiktet på alle som ønsker et bedre busstilbud i Moss

Rødt vil ha et stort antall elektriske minibusser, som muliggjør å ha ruter, inkludert Flex-løsninger, også i gater og på strekninger med få påstigninger.

Rødt vil ha et stort antall elektriske minibusser, som muliggjør å ha ruter, inkludert Flex-løsninger, også i gater og på strekninger med få påstigninger. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVikens annonserte "harmonisering" av prisene på bussbilletter i det nye storfylket med virkning fra 27. februar, innebærer at bussreisende i Mosseregionen må betale til dels betydelig mer enn hva de gjør i dag. Billettprisene blir også langt høyere enn i andre regioner i fylket, som Nedre Glomma. Dette er et slag i ansiktet på alle som ønsker å reise kollektivt i Moss, og er stikk i strid med løfter fra fylket om et bedre busstilbud i Mosseregionen! Fylkets beslutning går også på tvers av kommunens vedtatte nullvekstmål og interesse av at all trafikkvekst skal komme innen kollektiv (samt sykkel og gange), et mål som krever at det blir MER, ikke mindre, attraktivt å ta bussen og la bilen stå.

Som del av posisjonen i Moss, vil vi ta til orde for at kommunestyret arbeider for at fylket gjør om på sin beslutning, og i stedet iverksetter en reell harmonisering, der billettprisene i Mosseregionen settes ned til samme nivå som i andre regioner i fylket, f. eks. Nedre Glomma. Et argument fra fylkespolitikerne om at fylket ikke har midler til dette, blir tynt med tanke på at de har funnet rom til å bevilge seg selv skyhøye lønninger til fylkeskommunale verv.

Vikens beslutning bekrefter dessverre tidligere erfaringer, nemlig at Moss, på tross av store trafikk- og forurensningsproblemer, ikke når fram i fylket med sitt behov for en betydelig bedring av busstilbudet.

Dersom fylket fortsatt viser seg ute av stand til å komme Mosseregionen i møte, vil tida være inne for at Moss kommune initierer en studie av muligheten for en lokal avgift på ferjetrafikken, som går til finansiering av et betydelig bedre busstilbud (og styrking av sykkel og gange). I så fall bør vi også se på muligheten for at Moss kan ta lokaldemokratisk styring over sitt eget busstilbud ved å opprette et kommunalt/interkommunalt busselskap for Mosseregionen.

Samtidig må vi forsere arbeidet i kommunen med å planlegge for å etablere egne, sammenhengende kollektivfelt for buss på hovedveiene som forbinder bydelene med sentrum, noe som vil bedre framkommeligheten for bussen betydelig. Dette er heldigvis noe vi har fått posisjonen for øvrig med på å inkludere som et eget punk i kommunens nye klimaplan.

Utover dette, viser erfaringene og de mange engasjerte innspillene fra folk de siste par årene at et fullgodt busstilbud for Moss og Mosseregionen bør omfatte:
• Et nettverk av bussruter med god komfort, som dekker alle deler av byen og distriktet.
• Avganger med maks. 15 minutters mellomrom, fra tidlig morgen til sen kveld/natt, syv dager i uka.
• Avganger som korresponderer med hverandre og med regionale bussruter og tog.
• Et stort antall elektriske minibusser, som muliggjør å ha ruter, inkludert Flex-løsninger, også i gater og på strekninger med få påstigninger.
• Mange stoppesteder, som innebærer at du fra hvor som helst i byen kan nå et stoppested innen tre minutters gange.
• Rimelige/gratis billetter som gir økonomi i bussdriften gjennom høyt volum/stort antall passasjerer.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags