La oss gjøre noe med avstanden mellom politikerne og velgerne

Eirik Tveiten – ordførerkandidat Rødt

Eirik Tveiten – ordførerkandidat Rødt Foto:

Av
DEL

LeserbrevÅ kutte i de høye politikerlønningene er ikke bare viktig for å gjøre innsparinger. Det handler om at den politiske ledelsen ikke automatisk skal være en del av samfunnets økonomiske elite, med større og større avstand til velgerne de skal jobbe for.

Stortinget sitter i en unik posisjon i Norge, med muligheten til å bestemme alt om sine egne arbeidsforhold selv og sette sin egen lønn. Det medfører et stort ansvar. Dessverre ser det ikke ut som at ansvaret tas veldig alvorlig. Stortingspolitikerne har hatt en stor lønnsvekst, mens mange nordmenn ikke har fått reell lønnsvekst, eller som pensjonistene, hatt nedgang i kjøpekraft.

I Stortinget ble lønn igjen behandlet før sommeren, og Rødt ble stående alene sammen med SV om å foreslå å sette ned lønnen. Det ble også foreslått, som et alternativ, at stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer ikke skulle få mer lønnsvekst enn det minstepensjonistene får i økt kjøpekraft. Det ble også nedstemt av alle unntatt SV og Rødt. I stedet bevilget stortingspolitikerne seg en lønnsvekst på hele 31.000 kroner. Om denne lønnsveksten fortsetter, vil alle på Stortinget få millionlønn neste år.

Dessverre har mange av Norges kommuner hektet seg på den samme utviklingen, ved å koble godtgjørelsen av sine politikere til stortingsrepresentantenes lønn. Det har også blitt gjort i Moss i lang tid, noe som gjør at lønnen automatisk justeres når Stortinget gjør det. Det mener Rødt at Moss kommune bør slutte med.

Nytt godtgjøringsreglement for Nye Moss ligger nå ute til høring, her er ordførerens lønn satt til 110% av lønna til stortingsrepresentanter, eller 1 086 797 per år! Samtidig skal varaordfører ha 100% stilling og lønn som en stortingsrepresentant, og godtgjøringen til ledere for de kommunale utvalgene justert opp til kr 385 199 (for det som i inneværende periode er beregnet til 20% stilling!). I tillegg er det gjort andre oppjusteringer for andre ulike politiske roller. Til sammen vil forslaget som nå ligger ute til høring koste nye Moss kommune ca.8 millioner kroner per år. Rødt mener at dette er for høyt.

Politikk skal ikke være en karrierevei, men et tillitsverv man får av befolkningen. Da er det også viktig at man ikke lever i en virkelighet som er helt frakoblet de fleste velgerne. Om man tillater at lønnsnivået og godtgjøringen er så høyt, aksepterer man at politikerne skal være en del av den øvre økonomiske klassen i samfunnet. Naturligvis påvirker det hvordan man ser på spørsmål om barnetrygd, barnehagepriser, sosiale ytelser fra Nav og bompenger.

Til sammenligning er minstetariffen i kommunesektoren på bare 300.000 kroner for en 100% stilling, da snakker vi store forskjeller og de ser bare ut til å øke med dagens politikk.

Rødts konkrete forslag i Moss var at dersom Stortingslønna skal være utgangspunktet bør godtgjøringen for ordfører være 80% av storingslønna dvs. kr 789.600. Alternativet ville være å basere det på et beløp som er åtte ganger det som kalles «folketrygdens grunnbeløp». Det er ca. 800.000 kroner. Likeledes holder det med en varaordfører i 50% stilling og mer moderate godtgjøringer i andre politiske verv. På den måten har Rødt kuttet cirka 4 millioner av de ca 8 millionene som brukes på frikjøp og godtgjørelse. Det er en bra innsparing å ta, men også et av mange tiltrengte steg på veien for å bygge ned avstanden mellom velgere og politikere.

Forslaget innebærer etter vår mening et veldig moderat kutt og mange vil fortsatt ha det vi mener er et høyt lønnsnivå. Derfor håper vi mange kan slutte seg til det før valget. Merk at alle de andre partiene (minus SV og en fra MDG) støtter det forslaget, mens forslaget  som nå ligger ute til høring fikk støtte fra alle de andre partiene i fellesnemnda Moss/Rygge.

Dersom mange innbyggere i sine høringssvar reagerer på denne ”lønnsfesten for toppolitikere i nye Moss”, er det gode sjanser for at flertallet for det neste periode kan snu! Oppfordringen er hermed i hvert fall sendt!

Eirik Tveiten – ordførerkandidat Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags