Brev til Samferdselsdepartementet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg om jernbane og vei, signert Ove Solheim, tidl. sjefingeniør og seksjonssjef i Statens vegvesen.

DEL

DebattNytt jernbanespor gjennom Moss by gir seks milliarder kroner i unødvendige kostnadsøkninger.

Torsdag 12. oktober 2017 arrangerte folkeaksjonen «Bedre Byutvikling Moss» et orienteringsmøte der jernbanekonsulenten «Norsk Bane» ved daglig leder Jørg Westermann la fram sin rapport om en alternativ jernbanelinje gjennom Moss. Han har lagt sin jernbanelinje et helt annet sted enn den linjen Bane NOR har anbefalt overfor politikerne, og som disse så har vedtatt. Det oppsiktsvekkende er at Westermann opplyser om at hans linje gjennom en kostnadsberegning viser seg å koste 3,5 milliarder kroner mindre enn jernbaneverkets vedtatte plan dvs. 5,5 milliarder kontra ni milliarder.

Undertegnede har tidligere ledet kryssing av vei og jernbane i Østlandsområdet for Statens vegvesen med bl.a. undergangen i Ås, flere veikryssinger med Gardermobanen, innskyving av jernbanekulvert for E6 Europaveien i Ski m.fl. Og jeg har opplevd mange tekniske planrapporter og plandokumenter av ymse kvalitet. Den løsningen som jernbanekonsulenten la fram til å være absolutt billigst, synes åpenbart også å være kvalitetsmessig den beste jernbanekorridoren for Moss by, for ny RV.19 og for jernbanens kunder i tillegg til at den er de nevnte 3500 millioner kroner billigere enn Jernbaneverkets plan.

Forrige uke fikk vi vite at jernbanens linjevalg også vil medføre en kostnadsøkning på 2500 millioner kroner for ny RV19 gjennom Moss. Storsamfunnet får altså til sammen (3,5+2,5=) seks milliarder kroner i unødvendig kostnadsøkinger for disse infrastrukturprosjektene i «lille» Moss by med bakgrunn i en særs uheldig planløsning fra Jernbaneverket.

Gjennom konsulentens planredegjørelse ble Jernbaneverkets plan indirekte slaktet på alle vesentlige punkter. Kravet fra samferdselsdepartementet om containerspor og at ny jernbanelinje og ny stasjon skulle ligge ned mot sjøen på Værla, må i dag betraktes som utgått på dato. Omfattende containertransport med jernbane i Norge over kortere og midlere avstander er fullstendig urealistisk. Grønne jernbaneentusiaster har forledet politikerne i lang tid med sine tilsynelatende bærekraftige og grønne argumenter.

Bane NOR fremstår i denne saken som en sidrumpet statsetat med stor prestisje, som tidlig bestemmer seg for jernbanetekniske løsninger, og som deretter er lite villig til å endre syn når det viser seg at en uheldig beslutning er tatt.

Det synes som at kommunepolitikerne har blitt forledet av utdaterte næringsinteresser og Jernbaneverket til å vedta en plan som vil ødelegge for en fremtidsrettet og positiv utvikling av søndre del av Moss by. Ny jernbanetrase og ny rv.19 er de viktigste avklaringene Moss by og dens borgere står overfor dette århundre. ALLE borgere som er glad i byen sin må engasjere seg i denne verdikampen.

Kravet fra folkeaksjonen «Bedre Byutvikling Moss» om at politikerne må vedta en midlertidig oppheving av gjeldende reguleringsplan, må tas til følge.

Samferdselsministeren må straks lese den nye rapporten og bli klar over kvalitetene i den. Dette vil gi ham grunnlag for å instruere Jernbaneverket (Bane NORD) og Statens vegvesen til sammen å utarbeide en felles plan med nødvndige hovedalternativ for ny vei og bane gjennom Moss by. At Jernbaneverkets løsning medfører en unødvendig bruk av storsamfunnets midler på uhorvelige 6000 millioner kroner kan ikke stå uimotsagt.

Da først har samferdselsministeren og våre lokalpolitikere god nok informasjon til å gjøre et endelig og avveiet valg.

Bonus : Pengene som man sparer ved å velge den nye linjen som ikke raserer Værlaområdet og forbi Kransen, kan brukes til ny rv.19 under jernbanestasjonen på Myra og for kryssingen av Mosseelva. Dette er mer enn syv ganger beløpet vår Stortingspresident ble kritisert for å ha bevirket til ved rehabiliteringen av Stortinget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags