– Jo, riksvei 19 blir forsinket

Gretha Kant (H)

Gretha Kant (H) Foto:

Av
DEL

LeserbrevAvdelingsdirektør Elisabeth Bechmann henviser i et leserinnlegg til, at jeg har skapt inntrykk av at RV19-prosjektet er forsinket. Statens Vegvesen kjenner seg ikke igjen i dette, fordi prosjektet har bevilgning i siste del av NTP. Ja, jeg mener fortsatt at det nå legges opp til en betydelig forsinkelse. Bakgrunnen for det, er at jeg har trodd at vi gjennom Miljøløftet arbeidet for å få satt igang prosjektet i god tid før statens finansiering var klar. Dette gjøres veldig ofte og skjer gjerne gjennom forskuttering fra bompengeselskap og region. Jeg har trodd at vi i Moss var enige om et slikt opplegg, tilsvarende bl.a. Bypakka Nedre Glomma, E6/E18 og mange andre samferdselsprosjekter. Nå har imidlertid SVV valgt en helt annen fremgangsmåte her i Moss. Jeg er ikke kjent med at Stortinget er varslet om dette. De har jo som kjent gjennom flere uttalelser og merknader vært tydelige på at de ønsker vei og jernbaneprosjektet godt koordinert, og at kryssningspunkt burde bygges samtidig med jernbanen.

Jeg mener fortsatt at vi er helt avhengig av et godt samarbeide med SVV, og jeg ser ingen hensikt i å fortsette en debatt med dem her i avisen. Dette er imidlertid ment som en oppklaring av hvorfor jeg fortsatt mener og beklager at veien blir forsinket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags