Svar til Kant om Rv19 og litt mer

Benedicte Lund, Gruppeleder MDG Moss, kommunestyrerepresentant

Benedicte Lund, Gruppeleder MDG Moss, kommunestyrerepresentant Foto:

Av
DEL

LeserbrevNå er kommunens plan for samfunnsutviklingen de neste årene vedtatt. Der tar vi kommunens visjon Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere på alvor.
Greta Kant (H) spør i lørdagens MA om det ikke lenger arbeides for en forsering av RV19. Det har vi ikke sagt. Tror det er trygt å si at alle i Moss vil at trafikken i og gjennom Moss må dempes. En god løsning for RV19 er en viktig del av det.

Hun spør videre om hvorfor ikke trafikken fra Helgerødgata og Kanalbrua er nevnt. Det er ikke vanlig i en sånn plan. Dette er fylkesveier og trafikken fra Jeløy og gjennom byen må løses gjennom andre prosesser. Disse spørsmålene diskuteres jo blant annet i Miljøløftet der Kant har sittet nå i 4 år.

Kant nevner videre at det ikke står noe om havnesporet. I kommunestyremøtet sa hun dessuten at havnesporet måtte prioriteres fremfor en god løsning for RV19, om jeg ikke husker feil? Det er jeg i så fall overrasket over. Er dette synet felles i Høyre? Altså dersom den løsningen Statens Vegvesen (SVV) mener er best betyr at havnesporet må vike, så mener Høyre det er viktigst med havnespor fremfor Rv19? ( Jeg ønsker meg en bred, edruelig og realistisk diskusjon om havnesporets fremtid i Moss, men det blir litt for omfattende å flette inn her).


Mindre trafikk i sentrum, og flere bilfrie områder gir rom for god bokvalitet, og bedre byliv i sentrum. Det krever en godt gjennomtenkt og helhetlig parkeringspolitikk, og det er vi heldigvis i gang med. Dette arbeidet er besluttet igangsatt. Det er heldigvis ikke mangel på P-plasser i Moss. Vi må bare organisere bruken av dem mye bedre. Og ja, dersom vi skal få til at all trafikkøkning skal tas med sykkel, kollektiv og gange så må busstilbudet stadig utvikles. Det blir stadig bedre, men er ikke på langt nær godt nok enda.


Å sette innbygger fremfor utbygger, er et punkt Sp har ivret for. Samarbeidspartiene ønsket punktet velkommen inn i samarbeidsavtalen, og derfor er det nå vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Det kan for eksempel bety at vi kanskje lander på «nei» til den øverste etasjen på Fretex-prosjektet. Både utbyggingstakt, med tilhørende økning i innbyggertall, og utforming og plassering av byggeprosjekt må skje med politisk vedtatt retning. Ikke primært etter hva utbyggerne i de enkelte prosjektene kunne tenke seg. Vi ønsker altså en litt mer styrende hånd på rattet i utbyggingstakten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags