Yngvar Sommerstads dilemma

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
På egen Facebook side redegjører Yngvar Sommerstad for hans tidligere engasjement i dobbeltsporsaken og for hvorfor han har gitt opp kampen mot vedtatte løsning i dag.

ByutviklingInnlegget heter BEKYMRINGMELDING NR 3 og han vedlegger bekymringsmelding nr 1 og 2 for å utdype budskapet. Her står mye om muligheten for å flytte fergeleiet inntil Kleberget og betjener den med en Rv19 i tunnel til Årvoll. Han forutsetter - rimelig nok - at kun fergetrafikken skal bekoste stamveien og konkluderer:

”Min og manges bekymring går nå på hvordan RV 19 (fergetrafikken) kan flyttes ut av sentrum. Vi må nå forsøke å påvirke politikerne til å finne den beste løsningen for Moss. Vi venter spent på planene som skal komme fra Statens Vegvesen i september.”

En fin og grundig redegjørelse fra Yngvar, men konklusjonen må være TIME OUT for dobbeltsporutbyggingen. Hans forslaget om en Rv19 fra havna til Årvoll er identisk med det som ble vedtatt i samordnet plan 1999, men som viste seg ikke å være bærekraftig den gang. Dette skyldes at trafikkmengden var utilstrekkelig til å gjøre tunnelen lønnsomt og at løsningen var og er uforenelig med vedtatte dobbeltspor.

I 1999 gikk RV19 i en kulvert i kvikkleieren UNDER stasjonen ved havna, men dette var dyrt og risikofylt og ga en for bratt stigning opp til Årvoll. I 1999 fant man ingen løsninger med veien OVER vedtatte dobbeltspor. Et fergeleie ved Kleberget vil uansett være uakseptabel for havnetilhengerne fordi et forslag med høyfrekvente, hurtiggående ferjer, som stadig krysser skipslederen til havna er risikofylt og vil hindre havnedrift. Et fergeleie i syd vil utelukke godsspor til havna og vil også stenge havna inne og minimalisere byutviklingsmulighetene som hele dobbeltsporprosjektet dreier seg om. Et fergeleie syd for Kleberget og en RV19 i dagen over Rygges kulturlandskapsområde er neppe aktuell. Hvis vi skal få til et flertall for en TIME OUT mens langtunnelen utredes må vi respektere havnetilhengernes syn. Kampen om havna kommer senere.

Grøner AS utredet en RV 19 i tunnel som var tilpasset langtunnelen allerede i 1999. Tunnelen gikk mellom Årvoll, innfartsveien og Blinken som beskrevet i vedtatt KVU. Lokaltrafikken kan benytte byens veisystem som før og bør ikke belastes av bomstasjonene for tunnelsystemet. Tunnelen kan videreføres under Jeløy og i rørbro under Olsofjorden til Horten slik at fergeleiet kan nedlegges på sikt.

Denne gangen er det Norsk Bane as som påtar seg å sørge for at dobbeltsporet i tunnel mellom Sandbukta og Såstad tilpasses vedtatt RV19. Det er maktpåliggende at vegvesenet åpner for et best mulig samarbeid mellom konsulentene for veg og bane.

Konklusjon:

Yngvar Sommerstad har selvsagt rett da han påpeker at RV19 må ha høyere prioritet enn dobbeltsporet. Yngvars dilemma er at dobbeltsportraseen vil stenge for en fremtidig Rv 19 i tunnel både fra Mosseporten og fra Årvoll. Bedre Byutvikling Moss ber alle krefter om å øve maksimal press på Bystyrets flertall og forlanger at oppstart av dobbeltsporet utsettes inntil Langtunnelutredningen foreligger primo oktober.

Jonathan Parker

Leder Bedre Byutvikling Moss

Moss

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags