Torsdag 15. desember vedtar Rygges kommunestyre budsjettet for 2017. Her understreker det politiske flertallet at omregulering av terminalbygningen ved Moss Lufthavn Rygge ikke er aktuelt. Målet er fremdeles sivil luftfart på Rygge. Jeg ønsker å forklare bakgrunnen for dette.

I 1996 foreslo NHO Østfold at rullebanen på Rygge måtte utnyttes til å generere arbeidsplasser. Det var et ambisiøst forslag som både fikk applaus og motstand. De største argumentene mot sivil luftfart var knyttet til miljøutfordringer. Disse utfordringene klarte man å løse. Argumentene som taler for sivil luftfart var og er betydelige.

I forbindelse med nedleggelsen av driften på Rygge har hovedfokuset vært på arbeidsplassene som går tapt på selve flyplassen. Dette har vært dramatisk og svært beklagelig. Konsekvensene er imidlertid mange flere. Hovedårsaken til at man lokalpolitisk har støttet opp om sivil luftfart er rollen alle flyplasser har som regional næringsutvikler. Flyplassen gjør hele regionen mer attraktiv. Det gjør at flere mennesker og bedrifter ønsker å etablere seg i regionen og at de som er her får det bedre. Flyplassen utløser dermed investeringer i svært mange næringer hele veien fra Halden til Follo. Flyplasser er dagens jernbanebyer. Det er der jernbanen har sine stasjoner man opplever vekst og utvikling. Regioner med egen flyplass opplever det samme. I dag ser vi at veksten i Norge konsentreres langs aksen til flytoget, Gardermoen- Drammen.

I Europa er det mange regionale flyplasser. Mange av disse eies delvis av kommuner og fylkeskommuner. Torp i Vestfold er et eksempel på dette. Årsaken til eierskapet er ikke primært de direkte arbeidsplassene på flyplassen, men nettopp fordi man ser alle de positive ringvirkningene en flyplass gir. Rullebanen på Rygge eies av Forsvaret.

Luftfarten står foran både vekst og utfordringer. Utfordringene er knyttet til stor konkurranse og strenge miljøkrav. Det er grunn til å tro at konkurransen blir stadig tøffere. Miljøkravene derimot vil forsvinne når luftfarten klarer å utvikle utslippsfrie fly. Rygge bør ta del i luftfartens vekst.

Rygge er en flyplasskommune og «Nye Moss» skal også være en flyplasskommune. Rullebanen er der den er. Den lar seg ikke rulle sammen. I dag har vi ikke sivil luftfart. Spørsmålet blir da hva terminalbygningen skal brukes til. Vårt svar er fortsatt sivil luftfart. Vi mener forutsetningene for sivil luftfart er langt bedre i dag enn for 10 og 20 år siden. Nå er jo hele infrastrukturen på plass takket være enorme investeringer fra Rygge Sivile Lufthavn AS. Vi har dyp respekt for den innsatsen selskapet har gjort for Rygge og regionen. Rygge kommunes rolle er imidlertid begrenset. Vi er vertskommune og dermed reguleringsmyndighet. Vår reguleringsmyndighet er vårt politiske verktøy. Vårt politiske mål er at rullebanen på Rygge skal generere arbeidsplasser og samfunnsutvikling i hele vår region. Derfor ønsker vi ikke å omregulere. Vi har på ingen måte kompetanse eller mål om å drifte en flyplass selv. Vi vil konsentrere oss om oppvekst og omsorg.

Men vi ønsker å legge til rette for sivil luftfart og håper ulike aktører kommer til enighet.

LES OGSÅ:

Utfordrer kommunene til å overta på Rygge

– Det som var vrient før, er blitt verre nå

Rygge Airport gir opp Moss lufthavn Rygge i 2017

Rygge Airport AS: – Trenger en avtale med Rygge Sivile Lufthavn

Fylkeskommunen tapte 37 millioner på Rygge-nedleggelse

Forsvaret: Flyplassen er viktig for forsvarsevnen

Tar til motmæle mot flyplasskritikken

– De er livredde for at andre skal lykkes

Moss lufthavn Rygge: Opphørssalg i full gang