Tanker underveis - toget er tingen!

Tog er tingen-kutt ut svingen, mener Øyvind E. Hansen, Misa-medlem og listekandidat for Rødt. foto: espen vinje

Tog er tingen-kutt ut svingen, mener Øyvind E. Hansen, Misa-medlem og listekandidat for Rødt. foto: espen vinje

Av
DEL

LeserbrevSiste etappe på sommerens Interrail før vi går av i Moss: Velfungerende og moderne statsbaner i Italia, Tyskland, Sveits, Danmark og Sverige har med sine godt utbygde jernbanenett og raske, strømlijeformede tog tatt oss gjennom vakre landskap med skog og fjell, sjø og kyst, eng og mark, landsbyer og byer. Opplevelser hele veien i møter med mennesker og samfunn, som gjør selve reisingen til del av reisens mål, ikke bare et middel. Innimellom kan en spise, sove, lese, skrive, tenke...

Det er slående hvor mye det satses på tog i Europa, og hvor mye folk her faktisk bruker toget - de to tingene henger jo sammen, det ene forsterker det andre, slik vi også ble fortalt i samtaler med medreisende. Og togene, som går på kryss og tvers av kontinentet, frakter ikke bare folk, men også gods, store mengder gods, som ellers ville havnet på veiene. 
 

I det vi passerer grensa og vender tilbake til vakre Østfold, melder følgende seg som et tankekors: Når vi i Moss endelig skal erstatte en over hundre år gammel jernbanetrase med en ny, så velger det politiske flertallet med AP, H, V og SV en løsning som innebærer at høyhastighetstog, enten de går med mennesker eller gods, må bremse ned til en hastighet på maks. 80 km/t for å tåle svingen ned til Sjøsiden i Moss, som den nye traseen skal følge, fordi det er der den nye stasjonen skal ligge. Alternativet, et rett spor med stasjon under bakken i sentrum, som tillater tog uten rutestopp i Moss å passere i høy hastighet, vil ikke AP og H, som skiftevis har styrt Moss i alle år, gå med på å utrede, langt mindre kvalitetssikre. Dette samtidig som det er klart at den valgte løsningen har enorme kostnader, økonomiske og andre. Og den vil hindre Værla i å bli det den kan bli: Norges mest attraktive sjø- og vestvendte bydel - UTEN dominerende infrastrukturanlegg (som kan legges under bakken), men MED boliger for alle (ikke bare de med best råd), næring, kultur, utesteder, grøntarealer og friområder i et sammenhengende hele, som går ubrudt ut til sjøkanten. 
 

Det er underlig at AP og H så innbitt, nærmest angstbitersk, fortsetter å si nei til å kvalitetssikre alternativ til den valgte løsningen. Det gjør de på tross av at den valgte løsningen vekker stor motstand blant innbyggerne, og på tross av at den innebærer enorme kostnader, farer for kvikkleireskred og oversvømmelser ved mer ekstremvær og havstigning, og tapte muligheter for en attraktiv bydel. Det er vanskelig å forklare dette med noe annet enn følgende, når folk utenfra undrer seg: Det politiske flertallet har overlatt styringen til Bane NOR, som først og fremst driver med kommersiell eiendomsutvikling, noe de har fått flertallspartiene og Moss kommune med på gjennom etableringen av selskapet Sjøsiden AS. 
 

I et godt innlegg ser jeg at Reidar Armann Nilsen, listekandidat for MDG Moss, håper det vil være mulig å få H og AP til å bli ansvarlige, for ikke å si ta til vettet, og snu. Han håper dette i lys av de nye signalene som er kommet fra jernbanedirektør Kirsti Slotsvik om at tida kan være over for å utbygge jernbanen ved å bygge om byer. Alt tyder på at et slikt håp er fåfengt. Like lite som AP og H vil snu og si ja til å utrede alternativ til å ødelegge Vanemskogen med anlegg for knusing av Bane Nors steinmasser, vil de være villige til å se på alternativ til å ødelegge Værla med infrastruktur, selv om det ennå ikke er for seint. 
 

De som faktisk kan snu, er innbyggerne i Moss og Rygge, som i høstens valg kan komme til å stemme på partier som vil en annen byutvikling i Værla enn AP og H, en byutvikling som er miljøvennlig, sosial og framtidsretta - for tog, mennesker og miljø. Det er der håpet ligger! Velgerne kan skape et nytt politisk flertall i Moss, som vil gi sentrale myndigheter klar beskjed: Toget er tingen, kutt ut svingen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags