Tage Pettersen har vist engasjement både for den enkelte, og på organisasjonsnivå i byen vår. Og det er rett og slett imponerende å se hvor tilstede ordføreren vår har vært. Langt over gjennomsnittet vil jeg tro.

Mitt første inntrykk av Tage Pettersen var som lærer. Klassen hadde om lokalpolitikk, og jeg tok en telefon for å høre om ordføreren kunne stille opp for å fortelle litt om hva politikk dreide seg om. Jeg var overrasket over kjapp respons (og at Pettersen i det hele tatt ville ta seg tid til dette). Men ordføreren var få dager etter på plass i klasserommet, og fortalte på en partinøytral måte om hva lokalpolitikk dreier seg om. Det var en stor opplevelse for klassen (og for meg som lærer).

Senere skrev jeg en sak for avisa om Varmestua og det gode arbeide som gjøres der. Da tok jeg også kontakt med Pettersen på telefon. Da han var opptatt, la jeg igjen en beskjed, og igjen, fikk jeg kjapp respons av en ordfører som hadde innsikt i arbeidet Varmestua gjør, og ga mye positiv støtte for å underbygge viktigheten av tiltaket.

Så, det siste inntrykket jeg har, igjen som lærer. Nå skulle elevene mine intervjue ordføreren i prosessen med å lage en avis. Jeg ringte opp, la igjen en beskjed, og få minutter etter pratet han med de håpefulle elevene mine. I bakgrunnen stod jeg og la merke til tonen og den respektfulle måten Pettersen pratet på. Hyggelig, nøye og tok seg tid til barna.

Det er bare å se på ordførerens Facebook-side hvor mye han har stilt opp på alt mulig i byen vår, både smått og stort. Fra kunstutstillinger, til fokus når Willy døde, og avduking av bysten. Tage Pettersen har stilt opp på fagforeningsmøter, fotballkamper og avdukinger av både det ene og det andre. På sosiale medier svarer han på spørsmål og kommenterer til personer direkte.

Hvordan i all verden får du tid til alt dette? 

Nå skal Pettersen til Stortinget og på neste politiske nivå. Synd, fordi vi mister en god og engasjert ordfører som har vært tilstede på det meste. Og det har stor symbolsk betydning når Pettersen stiller opp i kraft av vervet sitt. Det fremmer viktighet og betydning til arrangementer. Og du har et engasjement som er intet mindre enn forbilledlig.

Så nestemann som tar over "stolen" har store sko å fylle. (Det er bare litt synd at du ikke hører til partiet jeg stemmer på), men uansett, har du vært en engasjert ordfører, og ansiktet vårt utad. 

Ønsker deg det beste videre, også håper at du husker oss her i Moss!