Om hensetting av tog

Debatten fortsetter: Togene skal ha et hensettingsområde i vårt distrikt. foto: espen vinje

Debatten fortsetter: Togene skal ha et hensettingsområde i vårt distrikt. foto: espen vinje

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt I Moss Avis 4. april har en representant for SP i Østfold et innlegg som argumenterer heftig for hvorfor Råde ikke bør bli åsted for en ny togparkeringen og hvorfor Kambo bør bli det.

I seg selv ikke et oppsiktsvekkende standpunkt, men det bærer galt av sted når argumentasjonen inneholder en rekke feil og lettvinte standpunkter som ikke holder vann.

Det vil føre for langt å imøtegå alle argumentene, men her er noen viktige eksempler:

• Bane NOR bekrefter at det ikke er umulig å legge et parkeringsanlegg nord for Moss stasjon, men de understreker samtidig at en slik løsning ikke er å foretrekke fordi den reduserer funksjonaliteten ved Moss stasjon, den legger begrensninger i kapasitetsutviklingen, den er arealkrevende og kostbar og den er lite robust (feil på anlegget vil få store konsekvenser for trafikkflyten).

• SP prøver i sitt innlegg å trekke ned størrelsen på Kamboanlegget og blåse opp størrelsen på Råde-anleggene, slik at det skal fremstå som om anleggene i Råde ligger på opp mot samme antall dekar som Kamboalternativet. Det er positivt feil!

Bane NOR viser til at arealanslagene riktignok er omtrentlige, men alle anslagene inkluderer tilførselsspor og nødvendige hjelpefunksjoner, og Kamboalternativet vil kreve minst dobbelt så stort areal som de andre alternativene.

• SP fremmer en påstand om at et hensettingsanlegg er en større fare for sjøørreten i Råde enn på Kambo, fordi Kambobekken enklere kan legges i rør der hensettingssporet skal være, uten at det påvirker sjøørreten. Det rimer dårlig med jeger- og fiskerforeningens vurdering. De peker på at sjøørretstammen i mossesundet, som er blant de beste i landet, bare gyter i Kambobekken og at en nedbygging av gyteplassene som også innebærer fare for avrenning, vil være katastrofalt for denne sjøørretbestanden.

• SP kaller debatten om hensettingsanlegget en pekelek, som de slenger seg med på, og bruker argumenter i retning av at det kommer til å bli så mye togstøy på Kambo allikevel at litt fra eller til spiller liten rolle. Det vitner om manglende respekt for de tusenvis av mennesker som vil få sitt bomiljø sterkt redusert av et eventuelt hensettingsanlegg på Kambo.

Dette prosjektet fortsatt er inne i en tidlig fase. Det er mange forhold som fortsatt skal avklares før Bane NOR kan komme med et anbefalt forslag til plassering. I den videre prosessen er det viktig at alle berørte parter kan komme til orde med sin lokalkunnskap og sine argumenter, men disse må bygge på faktiske forhold og ikke omtrentlig synsing!

Det er fristende å avslutte med en liten vri på avslutningsbemerkningen fra innlegget til SP:

Det er av og til vondt å se at man må ta et område nær en selv til fellesskapets beste, men det rettferdiggjør ikke at man vrir og vrenger på fakta for å tilpasse dem til sine egne formål.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken