Slipp næringstrafikken frem!

Av
DEL

LeserbrevKristian Oppegaard omtaler i sitt innlegg i denne avis 26. mars vårt utspill om trafikksituasjonen for næringstransport i Moss sentrum 23. mars.

Et sentralt punkt i innlegget er at han setter lokal og nasjonal trafikk opp mot hverandre. Det gir etter vårt syn ingen mening. Vi kan ikke skille på hvor trafikken kommer fra når vi skal lage gode løsninger for trafikken i Moss. Vi kan ikke tenke at vi skal hjelpe lokal trafikk på bekostning av annen trafikk. Det vil være svært skadelidende for lokale bedrifter og andre.

I et lokalvalgår har vi full forståelse for at politikerne i Moss ønsker gode løsninger for byens beboere på trafikksituasjonen gjennom sentrum. Men når foreslåtte løsninger skaper hindringer for bedriftene og godstrafikken, da er det på tide å trykke inn bremsen og tenke seg godt om. Det er det vi oppfordret til i vårt utspill.

Det er i alles interesse å lede tungtrafikken ut av byen raskest mulig. Det er i lys av dette at vi vårt utspill kommenterte løsninger som har blitt lansert av byens politikere. Vi mener det er forhastet å gå mot forslaget om tungtrafikk-felt på Rådhusbrua.

Vi har full forståelse for at beboere på Jeløy trenger bedre trafikkløsninger. Men løsningen på problemet er ikke å hindre næringstrafikken. Det ene trenger ikke å gå på bekostning av det andre. Det er gjort en prisverdig innsats i Moss for å finne løsninger for bedre kollektivtransport. Dette kan føre til at flere lar bilen stå og heller tar bussen eller sykkelen til og fra jobb. Det er strålende! Men godset trailerne frakter kan ikke ta bussen. For at godset skal komme frem dit det skal, så må vogntogene frem. Arbeidet med å finne gode løsninger for næringstrafikken er kommet for sent i gang og har i altfor liten grad involvert transportørene og de vareproduserende bedrifter.

Derfor vil vi på det sterkeste oppfordre politikerne til å revurdere sitt nei til tungtrafikk-felt på Rådhusbrua. Og Mossepolitikerne må for all del skrinlegge ideen om trailerstopp på fergen i rushtiden. Det er slike ideer som setter arbeidsplasser i fare. Økte transportkostnader og uforutsigbare rammebetingelser er det siste bedriftene trenger. 

Nina Solli

Regiondirektør NHO Viken Oslo

Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags