De store rovdyrene ble massivt utryddet gjennom intense jaktmetoder over hundre år. Ulv kom ruslende tilbake,og da den mangedoblede klovdyrbestanden kunne trenge renovasjon. I 1971 ble ulven fredet. Dette ble det bråk av. Sauebønder, jegere, skogeiere, bærplukkere hadde vennet seg til å ha skogen for seg selv. Uendelige debatter, og påtrykk fra internasjonale konvensjoner ble det enighet om tre familiegrupper av ulv fikk lov å leve i et område av Norge på knappe 5 prosent av landet i sør-øst, den såkalte ulvesonen. Nå skal 47 ulv skytes. Hele 2, 3 milioner sau slippes på beite over det meste av landets inn og utmark. 130 000 dyr kommer aldri tilbake, døde av beinbrudd og sult, flottangrep og allveld. «Et naturlig svinn» kalte en bonde disse dyretragedier. Ofrene er dyr som er avlet for kjøtt og ull, minus instinkter få å beskytte seg. Beitenæringen etter norsk modell, uten vern, er hellig, og skal uansett bestå.

De 20 000 sau rovdyrene tar knekken på skal ikke få lov å ødelegge norsk beiteidyll! Sau girt en inntekt på kr.800 ved levering til slakt, den utsatte bonden få kr. 1300.- for hver sau rovdyrene sannsynlig kan ha drept. Tillatelser til å fjerne de mest brysomme individene avstedkommer de mest uetiske jakt former. Forfølgelser med skutere, jaging fra helikopter til dyret skytes utmattet fra luften. Bjørn som får en kule i pannen i det den tumler ut av hiet fra vinterdvalen, jerveunger graves ut av hiet og skytes foran moren, gaupe fanges i feller og kan vente i dager før den blir avlivet. Dette er norsk forvaltning av fredete rovdyr.

Ulven tar minst, men jegerne har sin hellige geskjeft: høstjakta. Og de skal ikke ha noe av at firbeinte jegere tar noe av byttet. 33 000 elg ble skutt under jakt i forrige år, da er det godt over 70 000 elg tilbake som beiter ned skoger, omkommer i trafikk som koster millioner. En ulveflokk setter til livs vel 140 dyr. Men ulven er ikke velkommen blant den norske jeger. Eventyr, myter, sagn fra kirkebøker holder liv i et norske ulvehat. Av de 68 ulv som lever på norsk jord, vedtar rovviltnemnder i Hedmark og Østfold at 70% av norsk ulvebestand skal drepes. Av hensyn til beitenæringen. Media har i årevis vært flittige og servert stygge bilder av ihjelrevet sau.

Nå skal ulven få svi! Tusener flokkes i dag i massive protester mot denne masse henrettelsen av en dyreart som har tilhørt området på planeten i tusener av år. 59000 protest underskrifter leveres i disse dager til vår regjering. 15. oktober er vi synlige utenfor Stortinget og markerer vår misnøye overfor styresmakter og «folk flest» over denne vedtatte forbrytelsen mot vår felles natur. Det tikker inn protester. Også fra utlandet vises det avsky mot hvordan en etablert miljønasjon bare kan slette signerte internasjonale avtaler, og skyte vekk en rød listet art i eget land. Imens lagres det tonnevis av sauekjøtt på fryselagre som ingen vil ha. Noen vedtak må kjennes ugyldige. Nå er det skammelig ikke å snu!