Stein Erik Lauvås, leder i Østfold Arbeiderparti, skriver at Østfold ikke skal være noe reservat for ulv.

Arbeiderpartiet skulle være det partiet som sto opp for de svake i samfunnet. Men dyr er ikke med i deres samfunn ... de er bare dyr som er til for oss ... eller er det slik?

60 prosent av alle arter av dyr på vår planet er forsvunnet på bare denne korte tiden: 30 år Nu begynner land etter land og forstå alvoret ... fortsetter det slik blir vi alene her på kloden, det blir ensomt!

Etter de store utryddelsene, nu er store rovdyrene på vei tilbake ... og de samme land hilser de velkommen. Det er ikke bare de dyr som skal spises av oss som har verdi. Moderne innsikt, at skal vår natur og fauna være i harmoni, er toppredatorer som ulv en helt nødvendig art!

Ikke slik i verdens rikeste land;..som slipper 2, 5 millioner sau på beite uten et vern. Norges nye nasjonaldyr, som går som levende åte for rovdyr, for vilje og penger mangler til gjeting og rovdyrsikre gjerder. så kommer rovdyrene og tar dem ... og fult rabalder med daglige henrettelser av et av de store rovdyrene ... mens tårer og millioner til erstatning hører med. sommer etter sommer.

Norge har undertegnet internasjonale avtaler om å ta vare på de store rovdyrene i levedyktige bestander innenfor landets egne grenser. Da holder det ikke med bare tre ynglende ulvefamilier ... som bare blir til pynt. Sau er innført art som står på bås åtte måneder i året og gumler soya fra Brasil. Ulven var her mange tusen år før oss og våre husdyr. Den er den viktigste art til å holde orden på hjortedyr bestandene, som nu er i klar overvekt, og gjør skade på skog og i trafikk for mange millioner hvert år! Ulv skulle få leve i hele landet ... nu har vi fått denne idiotiske ulvesonen. men selv der ønsker ulvefiendtlige politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de skal drepes.

For vel tjue år siden fikk iherdige ungdommer fylkets miljø pris for å ha tatt med seg skole elever til å spore ulv i Østfold sine skoger. Er dette glemt? Vi er svært mange i Østfold som ønsker at ulven skal få leve i våre skoger, at det enda skal være gjevt å spore ulv for unge i vekst.!

At Lauvås mener at å tillate jekt på ulv i ulvesonen, vil forhindre eventuell illegal jakt. Denne antakelsen er feil. Går myndigheten foran ... så fremmer dette nettopp synet at et ulveliv er så lite verdt ... og illegal jakt øker.

Arbeiderpartiet, sammen med Senterpartiet må besinne seg. vi lever ikke lenger i 1880 årene hvor synet på rovdyr var uten kunnskaper. Vi lever i en overbefolket verden som fortjener å bo på en klode sammen med ville og tamme dyr som bør bli tatt vare på. Nu dør både sau og rovdyr grunnet en total mangel på forståelse av samspillet. hvor sårbare SMÅ flokker av sau må vernes ! ... og intakte ulveflokker får den fred de fortjener, og få ta seg av å holde deres foretrukne byttedyr: de store hjortedyr som elg og rein i anstendige antall. Disse forslag om å»ta ut»=å drepe ulv i Østfold hinsides alt av fornuft og respekt for våre felles natur og for oss, 80 prosent av befolkningen i Norge som nu vil ta på alvor: å frede ulven også i praksis, ikke bare på papiret!