Gå til sidens hovedinnhold

Utdanning er nøkkelen til utviking

Artikkelen er over 5 år gammel

Debattinnlegg av Line Henriette Holten Hjemdal (stortingsrepresentant for Østfold, Krf) og Brynjar Høidebraaten (fylkesleder Østfold Krf)

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Færre mennesker lever i ekstrem fattigdom enn for 20 år siden. Barne- og mødredødeligheten er markant redusert sammenlignet med 1996. Vaksineprogram har bidratt til at millioner av barn har overlevd og at polio nå nærmest er utryddet som en global folkesykdom.

I tillegg til at verdenssamfunnet har trappet opp innsatsen for barnas helse i utviklingsland, er utdanning til alle noe Norge har gitt et krafttak i bistandsbudsjettet de siste årene. Utdanningsbistanden som dessverre var preget av stillstand under de rødgrønne, har nå gått kraftig opp og det ligger an til en dobling fra 2013 til 2017.

Ja, det skulle bare mangle. For vi vet at utdanning er viktig for det enkelte barn, og uansett hvor i verden barnet lever, har utdanning en stor og viktig effekt.

Bærekraftig vekst

Utdanning er nødvendig for å oppnå næringsutvikling og bærekraftig vekst, og utdanning reduserer også sannsynligheten for sykdommer. For å bruke en norsk terminologi; utdanning gir flere effekter en et «Kinderegg».

Det at skolen skal være et sted å lære, er sentralt i FNs nye bærekraftsmål som ble vedtatt i fjor. Mens det i Tusenårsmålene var mål om at flest mulig barn skulle ha en skolepult å gå til, er målet nå å sørge for at barn faktisk lærer noe på skolen.

Læring varer livet ut

Ifølge Redd Barna har hele 130 millioner barn gått på skole i fire år uten å tilegne seg grunnleggende lese- og matematikkferdigheter. Slik kan vi rett og slett ikke ha det. Vi kan ikke slå oss til ro med at skolen bare skal være et sted å være, heller ikke i fattige land. God utdanning er nøkkelen til utvikling.

Det heter at en god læring varer livet ut. Det å sikre at barn får utdanning gjør dem mindre tilbøyelig til fundamentalistiske ideologier. Derfor er ikke utdanningen bare godt for sysselsettingen og arbeidsmarkedet. Det er fredsskapende i seg selv.

KrFs solidaritet strekker seg forbi Svinesundgrensa. Vi står på barnas side verden over.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.