BBMs agenda. – Historien viser at Moss trenger politikere som lytter

Av
DEL

LeserbrevBedre Byutvikling Moss har fra dag én merket støtte fra mossebefolkningen. Tre profesjonelle meningsmålinger mellom 2013 og 2018 beviser også det. Røttene til BBM er fra aksjonsgruppa Moss 2010 i 1998. Mange forsto også da at en stasjon på havna vil hindre RV19 og en god byutvikling. Vi bekjempet vedtak om havn, stasjon og stamvei dit. Etter Moss 2010s ønske, sørget kommunen for en alternativ veiutredning som førte til veiløsningen som Stortinget sa ja til i NTP 2018!

Dagens bystyre nektet å utrede flere banealternativer og BBMs folkedugnad  betalte for en utredning av Myraalternativet. Dessverre er alternativet aldri politisk behandlet og ingen skjønner hvorfor. Historien viser at Moss trenger politikere som lytter.

BBM vil:

1.Stoppe en bane gjennom Moss som hindre RV19. Det er ikke for sent. BBM har dokumentert at:

•det som er utført hittil er godt forarbeid for Myraalternativet og alternativ bruk av havna.

•totalentreprisekontrakten, som tenkes underskrevet før sommeren, er avhengig av et stortingsvedtak og kan stoppes etter valget.

2. Påvirke valget i september for å sikre mer medvirkning, en bedre byutvikling og omprosjektering av Østfoldbanen. Ny kurs, Senterparti, Miljøparti de Grønne og Rødt kan endre Nye Moss, og kan få avgjørende virkning på samferdselspolitikk og kommuneplan. Tilsvarende utvikling finnes i Sarpsborg. Vårt nye fylke Viken, har nye perspektiver og ambisjoner, og vi vil sikre at positive krefter vinner fram der også.

3. Stevne staten. Avgørelsen tas etter svar er mottatt på innsendt prosessvarsel mot kommunaldepartementets behandling av dobbeltsporsaken  i Moss. Retten kan bestemme at arbeidene stoppes i påvente av en rettslig dom.

4. Oppfølge Sivilombudsmannens spørsmål til kommunen om lovligheten av BaneNORs oppstart av forarbeidene i Moss. 

5. Få fram de miljømessige og økonomiske konsekvenser av manglende ambisjoner for Østfoldbanen.

6. Følge opp den BBM-initierte paraplyorganisasjonen, for å sikre både bedre og mer miljøvennlige byer og baner i alle områder berørt av IC triangelen.

Styret for Bedre Byutvikling

leder

Moss

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags