Hele Våler - hele livet

Av
DEL

LeserbrevValgkampen er igang, og vi dynges ned i rikspolitikk i alle medier. Partilederdebatt, partilederutspørring, Siv og Trygve, Erna og Jonas krangler i beste sendetid. Men blir vi noe klokere av det når vi skal velge de vi mener er best til å ha hendene på rattet der vi bor. Politisk retning er vel det nærmeste de kommer våre lokale utfordringer.

For fire år siden gjorde Sp et brakvalg i Våler. Bakteppet den gangen var kommunereformen, og de høstet stemmer fra de som ikke ville bli med i en storkommune, og mange som ville ha folkeavstemning om temaet, noe Sp lovet dem. Som kjent droppet de både den og videre forhandlinger med Moss/Rygge da valgresultatet ble kjent. Denne gangen er ikke kommunereform noe aktuelt tema i Våler, og vi får håpe valg av parti blir mer «back to basic».

Skoleresultatene i Våler har dessverre utviklet seg i gal retning de senere årene. Derfor vil Høyre prioritere skole, og har som mål å løfte resultatene. Vi har mange tiltak vi mener kan bidra til det, og det som har høstet storm er vårt forslag om to ukers frivillig sommerskole. Dette har vært gjennomført med suksess andre steder, og vi mener det er verd et forsøk. Og det er ikke slik politiske motstandere har fremstilt det, at Høyre tror det alene skal redde Vålerskolen. Det er heller ikke noe usosialt kun for de med ressurssterke foreldre, og absolutt ikke noe mistillit til lærerne. Kun et supplement, som skal favne alle som ønsker det.
Vi har flere tiltak, som f.eks å gjenopprette to rektorstillinger på Kirkebygden, en for barneskolen og en for ungdomsskolen. Høyre mener det vil styrke ledergruppene og skape større grad av nærhet mellom ledelse og ansatte på de to skolene.
Videre vil vi styrke helsesykepleier- og psykologtjenesten. Vi ønsker også søskenmoderasjon i foreldrebetalingen selv om barna går i ulike barnehager og SFO. Slik er det ikke idag.

Våler er en kommune i vekst. Befolkningen øker raskt, og det gir utfordringer på infrastruktur. Nylig vedtok et enstemming kommunestyre å bygge ny gymsal i Svinndal. Nå er vi igang med prosjektering av ny ungdomsskole på Kirkebygden, noe det politiske Våler også står sammen om. Vi vil nok diskutere litt underveis om ulike veier frem til målet slik vi gjorde med gymsalen, men ny skole må det bli.
Høyre ønsker også i perioden å starte planleggingen av ny gymsal/idrettshall på Våk, i samarbeid med idretten. I Svinndal vil vi prioritere å male Svinndal kirke, og rekommunalisere Rosveien. Våler kommune har kjøpt eiendommen Ros Mellom ved Vansjø med tanke på friluftsliv og båt/kanoslipp, og da mener Høyre det er urettferdig at oppsitterne langs den 6 km lange veien skal ha ansvaret for vedlikeholdet.

«Hele Våler - hele livet» betyr at man skal kunne leve og bo godt i hele Våler kommune fra vugge til grav. Utenom barnehage og skole, er boliger og eldreomsorg viktig. Vi er midt i rullering av arealplanen, med mange nye innspill om boligutvikling, også leiligheter. Høyre er positive til det, men vil være tydelig på at infrastruktur, både sosial og teknisk må utredes og ting må skje i riktig rekkefølge, og at hensynet til tidligere vedtak følges opp.

Det er veldig mye bra i eldreomsorgen i Våler. Regjeringen har lansert «leve hele livet» reformen, og den vil vi i Høyre lokalt følge opp. Vi ønsker en tettere dialog med både de eldre og pårørende, og vil gå inn for brukerundersøkelser og dialogkonferanse.

I bunnen ligger vårt mål om å skape tillit mellom innbyggerne og politikerne ved å arbeide for effektivitet, pålitelighet, ansvarlighet og innbyggernærhet. Vår ordførerkandidat vil være en samlende ordfører for alle i hele kommunen.

Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags