Ny Kurs og klimautfordingene

Av
DEL

LeserbrevKommunevalgprogrammet til det nye partiet Ny Kurs inneholder mange gjenkjennelige punkter som vi også finner i andre partiers kommunevalgprogram. Men jeg finner ingen omtale av temaet klima og klimautfordringer i valgprogrammet til Ny Kurs.

Tilfeldigheter – eller?

Både nasjonalt og internasjonalt er det dokumentert og anerkjent at de klimaendringer som vi nå opplever, i stor grader menneskeskapt. Jeg henviser til faktagrunnlaget både i Klimaavtalen fra Paris og FN`s bærekraftsmål.

I den kommende Kommuneplanen ( areal- og samfunnsdel) som formannskapet nylig vedtok å sende ut på høring ( innbyggerinvolvering), har det blitt tatt inn følgende formulering:

«I planprogrammet ble det blant annet fastsatt at Parisavtalen og FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for planarbeidet.

Både næringslivet, offentlig sektor og privatpersoner må redusere forbruk av varer som ikke er nødvendige, og må inspireres og få verktøy til å vurdere hvordan alt som kjøpes skal få så lang levetid som mulig, enten slik den er produsert eller i andre former.

Det er utfordringer knyttet til forventede klimaendringer, krav om reduksjon av klimagassutslipp og bevaring av biomangfoldet i Moss og verden.

I Moss er det sannsynlig at klimaendringene fører til et jevnt over våtere vær, flere tørkeperioder og hyppigere hendelser av ekstremvær»

Jeg vet at FrP hevder at klimautfordringene er naturlige variasjoner og ikke menneskapte. Jeg er skuffet over at Ny Kurs også synes å legge seg på en tilbakelent holdning i forhold til vår tids største utfordring. Jeg hadde forventet en proaktiv tiltakspakke i partiets valgprogram.

Jeg vil be om at Ny Kurs svarer på følgende spørsmål:

1.Hvorfor er ikke et viktig område som klima og klimautfordringer tatt inn i kommunevalgprogrammet?

2.Hvilke tiltak vil partiet fremme/støtte for eksempel for å få nullvekst i den private bybiltrafikken?

3.Partiet nevner i punktet om eiendomsskatt at skatten kun skal brukes til målrettede tiltak. Ser partiet noen målrettede lokale tiltak innenfor kollektivtrafikk og klimagassreduserende tiltak, som vil kunne komme inn under paraplyen målrettede tiltak?

4.Ny Kurs går mot bompengefinansiering av ny RV 19. Jeg tolker dette dit hen at dersom staten forlanger et spleiselag (bompenger) i en eller annen form, så vil partiet stemme mot ny RV19?

5.Resultatet vil da bli at Ny Kurs vil beholde dagens RV19 med en fergetrafikk som stanger seg gjennom byens sentrumsgater i konkurranse med lokaltrafikken.

Dette er et innbyggerinitiativ med en forventning om klare svar fra Ny Kurs.

Kjell Kåsin

Kjell Kåsin

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags