Vålerskolen, Rødt og Høyre

Barn og unge skal ha ferie om sommeren, påpeker Rødts Martin Werner Olsen.

Barn og unge skal ha ferie om sommeren, påpeker Rødts Martin Werner Olsen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevRødt mener skolen skal være en trygg læringsarena som stimulerer den enkelte elev faglig uavhengig av kjønn, nasjonalitet, funksjonsevne, sosial bakgrunn eller hvor i landet de bor. Derfor mener vi det er bekymringsverdig når Våler Høyre proklamerer ideen om en svært usosial sommerskole som en forlengelse av den grunnskolen vi har til lands i dag. De pakker det inn med at det skal «styrke» elevers selvtillit i fagene; men burde ikke dette være et krav i skolen fra før av?

Vi mener dette er å vise mistillit til lærere og alle fagarbeidere ved skolen som stadig blir møtt med begrensninger fra politisk hold, men mest av alt svært usosialt i form av oppbyggingen slik Våler Høyre legger det fram.

For ikke nok med at elever nå skal møte ferien med fokus på fag som matematikk og naturfag, skal det også sentraliseres til én skole hvor skyss til og fra må skje på eget ansvar; Kirkebygden skole i dette tilfelle. Ideen er tatt fra sommerskolen i Oslo, der de fleste barn bor i gåavstand fra skolene, noe som er fraværende her. Med et så stort geografisk spenn, fra Rødsund til Skiptvet, vil det automatisk være de ressurssterke foreldrene som vil kunne benytte seg av dette tilbudet til sine barn, da transport vil være en utfordring om det skal sentraliseres til Kirkebygden skole. Vi i Rødt mener derfor dette vil være med på å øke de sosiale forskjellene mellom bygdas unge.

Lærerkreftene til dette tilbudet mener Høyre skal være lærerstudenter. Her er både Rødt og Utdanningsforbundet helt enige om at alle elever fortjener lærerutdannede lærere ved skoler, noe som ikke vil være tilfelle ved Høyres sommerskole. Disse studentene blir helt sikkert gode lærere ved endt utdannelse, men per nå er de å regne som ukvalifiserte lærere. Dette på bakgrunn av at ferdig utdannede lærere nå må ta opp fag for å møte læringsløftet regjeringen har fremmet ved grunnskolen. Så hvordan kan dette være et forsvarlig utgangspunkt å møte elevenes mestringsfølelse på? Det finnes feil og mangler i norsk skole, men de kan ikke rettes opp ved å sette ufaglærte til å gi elevene teoretisk “påfyll”, som de utdanna lærerne allerede har gitt dem nok av i skoleåret.

Mestringsfølelse er et ladd ord Våler Høyre kanskje engasjerer de fleste her i Våler med, noe vi i Rødt også har følt veldig på. Sommerskole er en selvmotsigelse. Barn og ungdom skal ha ferie om sommeren. Skolen bidrar til tunge og stressfylte uker for mange fra august til juni. Å fylle sommerferien med mer av det samme er et dårlig forslag, men også et typisk Høyreforslag. I motsetning til en usosial løsning om en forlengelse av skolen i sommerferien ikke alle ville kunne ta utbytte av, så ser vi i Rødt Våler at de 190 dagene elevene faktisk er på skolen fokuseres mer på med faglærte for å møte elevene på best mulig måte, slik at barn og unge vil avslutte skoleåret med både mestringsfølelse og selvtillit i fagene. Dette er noe barn og ungdom har krav på under norsk lov om tiårig grunnskole, hvor ALLE barn og unge er inkludert.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags