Det er ingen skam å snu!

Vanemskogen 2017

Vanemskogen 2017 Foto:

Av
DEL

DEBATTArbeiderpartiets Thomas Colin Archer skriver i et lengre innlegg den 24. juli at det ville ha vært «enkelt» å si nei til de omfattende pukkverk-planene på Vanem, men at Ap ikke vil være «populistiske». Archers bruk av dette ordet om meningsmotstandere får stå for hans egen regning, men vi i Rødt kunne ønske oss at han gikk litt lenger inn i saken. Innlegget hans inneholder veldig overordnede tanker om viktigheten av å ha industri i nye Moss kommune og langsiktighet i arealplanleggingen. Dette er det ingen som er uenige i, men dersom «populistisk» betyr noe sånt som «lettvint» er det Archer som gjør seg skyldig i slikt ved å ikke gå inn i den konkrete saken.

For det første er den nye detaljreguleringsplanen gått langt utover områdereguleringen fra 2014. Hvor er langsiktigheten og ansvarligheten i å gå utover denne planen for å dumpe masser i naturen utenfor et næringsområde? I verneplanen for Vansjøområdet, står det at: «landskapets kvaliteter ikke skal forringes», og at man skal «unngå inngrep som reduserer biologiske, estetiske og rekreasjonsmessige verdier.» Hvor er langsiktigheten og ansvarligheten i å bryte denne planen?

For det andre, og langt viktigere, er vi altså kommet i en situasjon både lokalt og globalt, hvor vi står overfor umiddelbare økologiske utfordringer, med dramatisk tap av artsmangfold og stigende global oppvarming. Måten vi mennesker forbruker naturen på er nødt til å endres, det er ingenting «næringsvennlig» ved å ikke forholde seg til dette.

Vi er selvfølgelig klar over at massene fra jernbanetunellen må håndteres, men det er allerede kommet inn flere forslag på hvordan dette kan gjøres på en mer skånsom måte. Det første bystyret etter valget skal behandle klagen sendt inn av Rødt og fem andre partier – da håper vi at Archer og resten av Ap utviser ansvarlighet og snur i dette viktige spørsmålet.

Ann May Martinsen – Medlem av teknisk utvalg og 2. kandidat for Rødt

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags